Dagen då vi satte idéer i rörelse

RF- SISU Dalarna tog initiativet att samordna ett uppstartsmöte med 32 ledande beslutsfattare från tio organisationer. Syftet var att diskutera utveckling och samordna insatser i framtiden.

Sidan uppdaterades: 17 april 2024

Vårt mål är att Falun/Borlänge regionen ska bli en av Sveriges starkaste idrottsmiljöer både inom elit och motionsidrott.

Under trevliga former i samband med Svenska Skidspelen genomfördes denna lyckade uppstart.

Skidspelsfrukost 2024

Dagen inleddes med Skidspelsfrukosten, här paneldiskussioner där bl a social- och idrottsminister Jakob Forssmed deltog.

Idrottens betydelse för den regionala utvecklingen

De övergripande målsättningarna är:

  • Ett Riksidrottsuniversitet i Falun/Borlänge
  • Utveckling av Dala Sports Academy Elit
  • Uppstart av Idrottsvärnplikt på Dalregementet
  • Nästa steg för Lugnet som nationell idrottsarena

Lyckas vi samordna våra insatser och målsättningar kommer det att ge oss effekter på vår region i form av kompetensförsörjning, varumärkesförstärkning och ett antal positiva samhällseffekter.

Dagen då vi satte idéer i rörelse

Distriktsidrottschef Peter Berglund pratar om idrottens påverkan på den regionala utvecklingen.

Organisationerna som vill samarbeta vidare är:

RF-SISU Dalarna
Riksidrottsförbundet
Sveriges Olympiska Kommitté
Sveriges Paralympiska Kommitté
Försvarsmakten
Falu kommun
Borlänge kommun
Högskolan Dalarna
Region Dalarna
Länsstyrelsen Dalarna

Elitidrottsmiljön Dala Sports Academy Elit är en verksamhet som drivs av RF-SISU Dalarna, Falu kommun, Borlänge kommun fem SF: Svenska Skidförbundet, Svenska Cykelförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet. I framtiden hoppas vi även få knyta Svenska Skidskytteförbundet till verksamheten.
Mer om elitidrottsmiljön DSA Elit

Några reflektioner från dagens diskussioner

  • Mycket viktigt! Samverkan – en bra väg framåt för att tillsammans hitta hållbara lösningar.
  • Jättebra att RF-SISU Dalarna fungerar som en katalysator i samarbetet. Kontaktytorna är en kraft jag önskar se i fler sammanhang.
  • Alla aktörer i samma rum. Tror och vill att det kan leda till bra samverkan. Om vi vill!
  • Intressant att alla närvarande är på väg mot en gemensam målbild!
  • Samverkanskonstellationer är nyckeln till att lösa samhällets nya utmaningar.
  • Ser fram emot nästa steg.
Dagen då ideér sattes i rörelse

Under dagen deltog Anna Iwarsson Riksidrottsförbundets ordförande och Helena Höij landshövding i Dalarna.

Sidan publicerades: 20 mars 2024