Socialministern och Landshövdingen besökte rörelsesatsningen

Sidan uppdaterades: 14 september 2023

Intresset över RF-SISU Dalarnas Rörelsesatsning i skolan sprider sig i landet. Nu har vi haft besök från Socialminister Jakob Forssmed och Landshövding Helena Höij.

På Britsarvsskolan i Falun sjuder det av liv på rasterna. Med hjälp av Rörelsesatsning i skolan jobbar denna skola strategiskt med rörelse under skoldagen. Det är en av 130 grundskolor i Dalarna som deltar i satsningen.

Jakob Forssmed

Landshövding Helena Höij, distriktidrottschef Peter Berglund, socialminister Jakob Forssmed, regionråd Birgitta Sacrédeus, RF-SISU Dalarnas ordförande Tomas Ringsby Petersson.

Intresset för vår rörelsesatsning ledde till att Socialminister Jakob Forssmed och Landshövding Helena Höij kom på besök till Britsarvsskolan. De fick ta del av hur vi med Regionens hjälp, arbetar strategiskt och långsiktigt för ökad rörelse i skolorna. Socialministern, som också har ansvar för idrottsfrågor, fick med egna ögon ta del av skolans rörelserika rastaktiviteter, och blev upplyft över det arbete som görs.

- Vi har enorma utmaningar med denna fråga, så det är en oerhört värdefull insats ni gör, kommenterade Jakob Forssmed.

Forskning visar att barn rör sig för lite, och det får konsekvenser för såväl det fysiska som psykiska måendet. Inaktivitet som ung leder till sjukdomar, och vi riskerar framtida kostnader inom sjukvården som blir svåra att klara av. Att barn och ungdomar rör sig är också viktigt för det sociala samspelet, och känslan av samhörighet. Det fysiska och psykiska måendet går hand i hand.

RF:s rörelsesatsning pågår i hela landet, men Dalarna är ett av de största distrikten sett till antal skolor och elever som deltar.

Med på träffen vid Britsarvsskolan var även politiker från Regionen samt professor Michail Tonkonogi. Michail berättade om den forskning som hittills gjorts på satsningen. Den visar positiva resultat i och med satsningens systematiska arbete. RF-SISU Dalarnas rörelsekonsulenter har ett tätt samarbete med skolans rörelseteam. Det leder till att såväl skolledning, pedagoger och elever får ta del av arbetet med mer rörelse, och att det sker fler moment av rörelserika aktiviteter på skolorna.

Mer om Rörelsesatsning i skolan

Text: Tobias Hedwall, konsulent Rörelsesatsning i skolan

Sidan publicerades: 14 september 2023