Husmodulen ska bli föreningens lyft

Sidan uppdaterades: 7 september 2023

I Blötberget, cirka 10 km väster om Ludvika, bor cirka 250 invånare. Den största aktiva föreningen heter IF Vulcanus och har cirka 170 medlemmar. Föreningen bedriver huvudsakligen fotboll, men arrangerar bland annat löp- och cykellopp, ishockeymatcher och olika turneringar.

Föreningens medlemmar hade behov av bättre utrymmen än den lokal som redan fanns. Lokalen var också i behov av renovering. När föreningen fick erbjudande om att köpa en husmodul till en kostnad av endast 10 kr (en symbolisk summa) av Folkets Hus-föreningen som i sin tur fått erbjudandet av Ludvika kommun tackade de ja.

Vulcanus husen

En förening med stort driv

Självklart räknade man med att det skulle krävas mycket arbete eftersom husmodulen var ett skal. Ny husgrund behövde anläggas och dessutom skulle huset flyttas. Huset sågades itu i fyra delar och flyttades med lastbil.

Efter att föreningen sökt och fått Anläggningsstöd från RF-SISU Dalarna samt ekonomiskt stöd från Ludvika kommun påbörjades arbetet med flytt och renovering.

Vulcanus modul

För att genomföra renoveringen har de tagit hjälp av gymnasieelever från byggnadsprogrammet på Malmenskolan. Eleverna gör sin praktik på bygget och gillar att arbeta med projektet, där de har gjort allt från grund till att dra el i huset.

Renoveringen och byggnationen av den nya och gamla delen kommer att ge föreningen en samlingslokal, nytt kök, nya fräscha duschar och förråd, allt handikappanpassat.

Mycket arbete återstår, men man hoppas att så småningom få inviga nya fina lokaler som är anpassade till föreningens alla verksamheter.

Huset kommer dessutom att kunna användas av olika föreningsverksamhet, PRO samt att byborna kommer kunna boka och nyttja lokalen för olika aktiviteter.

Vulcanus Annelie och Åsa

Föreningens eldsjälar berättar om verksamheten

Annelie Asker, sekreterare i föreningen berättar
- Föreningen är väldigt aktiv, vi har ett herrlag där det finns ungefär 30 spelare med en mix av olika åldrar och nationaliteter, vilket är jätteroligt. Vi har numer även ett damlag. Vi kunde starta upp damlaget igen 2022 efter pandemin tack vare återstartsstödet. För första gången på över 20 år har vi ett ungdomslag i föreningen. Nu har vi en fantastisk verksamhet tillägger Annelie.

I samtliga lag är det många spelare som inte bor i byn utan åker till Blötberget för att utöva sin idrott. Det tyder på att man gör saker rätt i föreningen och att alla trivs.

Att det ena leder till det andra är ett tydligt exempel i Vulcanus. De har nästan aldrig bekymmer att bemanna kiosken vid ungdoms- eller herrmatcher, det sköter spelare i anda lag. När det behövs bemanning för att arbeta på olika arrangemang kan man alltid lita på de ideella krafterna från medlemmar och från bybor.

Åsa Andersson, kassör i föreningen berättar
- När pandemin kom fick vi skjuta på vårt 100-årsjubileum. Föreningen skulle firat 100 år 2020. I stället fick vi fira under sommaren 2022. Det blev ett väldigt lyckat jubileumsfirande. Vi fyllde dagen med musikuppträdande, cykling, godisregn och mycket mer.

Föreningen ansökte om och fick återstartsstöd. Återstartsstödet användes till insatser för att få tillbaka damlaget, vilket man lyckades med. Medlen räckte även till att återuppta arrangemanget Äntligen måndag, ett lopp där barnen får springa i sin egen takt och utan någon tidtagning. Jubileet blev också en del i återstarten även om det firades två år för sent. Föreningens jubileum var väldigt uppskattat och gav ny, frisk luft in i föreningen.

Avslutningsvis

RF-SISU Dalarnas idrottskonsulent Oskar Bergsman är imponerad av allt arbete och engagemang som Annelie Asker, Åsa Andersson, ordförande Kjell Frögren bidrar med och som finns i hela denna fina förening och hos byborna. Alla bidrar, det är tydligt.

Vi hoppas på en inbjudan till invigningen av nya klubblokal så småningom.

Sidan publicerades: 7 september 2023