Ett kvitto på hur mycket man åstadkommer

Sidan uppdaterades: 19 oktober 2023

Det funkar mycket bättre när många är med och bidrar, säger Carolina Björnhem vice ordförande och mycket mer i Orsa Ridklubb. Hon säger, vi använder lärgruppen som arbetssätt när vi utvecklar vår verksamhet.

Orsa Ridklubb

Carolina berättar - Orsa Ridklubb har fem olika arbetsgrupper som arbetar kontinuerligt med olika ansvarsområden.

Grupperna:

  1. Anläggning - Vi förbättrar vår anläggning så att vi inte stannar upp utan håller anläggningen välfungerande och fin.
  2. Utbildningsgruppen - Gruppen arbetar med frågan om att kunna ge alla elever, personal, styrelse och ungdomssektionen rätt utbildning. Alla ska få den utbildning de behöver och som vi anser är viktig. Det är viktigt för att vi ska kunna driva vår verksamhet så som vi vill ha den.
  3. Försäljning - Vi har valt att göra detta till en grupp för att ingen själv ska behöva ha hela ansvaret. Fler medlemmar gör mindre, det gäller verkligen i den här gruppen. Fler blir engagerade och tar ansvar för att hålla medlemsavgifter nere.
  4. Cafeteriagruppen - Vår cafeteria har öppet måndag till fredag. Många barn kommer direkt från skolan, då kan de behöva en mellis innan träningen. Föräldrar träffas i cafeterian över en fika, en trevlig och viktig stund. Gruppen ser till att det finns bemanning. De är fantastiska på att se till att cafeterian är välkomnande och trevlig. De ser också till att cafeterian är öppen under helgerna när så behövs.
  5. Sponsorgrupp - De sköter sponsorerbjudande till företag, man kan t ex sponsra våra hästar, skyltar i ridhuset mm. Detta är en viktig grupp för att vi ska ha möjlighet att driva vår verksamhet.
Orsa Ridklubb

Hur får ni medlemmarna engagerade?

Vi har ju ett litet hum om vad medlemmarna har för intressen och vi brukar fråga om de är intresserade av att vara med i en grupp. Andra gånger går vi ut öppet och berättar om vilka grupper vi har och frågar efter intresserade. Här finns föräldrar som inte har så stor hästvana. Då erbjuds de att engagera sig i annat. Det uppskattar många föräldrar, alla kan bidra med något, säger Carolina.

Hur går arbetet i lärgrupp till?

Carolina berättar om att i teorisal sitter de tillsammans, men vissa möten sker digitalt. I teorisalen sker även utbildningar. Ungdomssektionen håller till här med teorin för utbildningen Ryttarutveckling, en utbildning för föreningens barn och ungdomar.

Orsa Ridklubb

Teoriveckan

Vecka 46 planerar föreningen för en större satsning. Föreningen har sökt och fått externa medel för att kunna bjuda in utbildare/föreläsare. Utbildning kommer ske i följande ämnen: massage på häst, tumkörning, dressyr, westernridning och working equitation. Det kommer också en hoppinstruktör och en foderrådgivare.

Under teoriveckan kommer ingen ridning ske, alla ridande elever får gå på så många teorilektioner de vill. Vissa pass kommer vara mer inriktade för de yngre, men alla medlemmar är välkomna på allt som erbjuds.

Orsa Ridklubb

Detta har fungerat särskilt bra

Några saker har varit särskilt framgångsrika efter att ha arbetat i lärgrupp. En av de framgångsrika lärgrupperna är Häst och stallkunskap.

Då går man igenom vad stalltjänst är. Medlemmarna gör stalltjänst tre gånger per år. Häst och stallkunskap är teorin om det som måste göras och kunskapen hur och varför man gör saker med och runt hästen och varför det är viktigt. I en stalltjänstgrupp är man mellan fem och sju personer som har ansvaret på helgerna.

Medlemmarna får insyn i arbetet som personalen gör i och runt stallet om dagarna. Att göra stalltjänst bidrar till att hålla kostnader nere. Hästarna behöver omvårdnad och tillsyn alla dagar, inte bara när man har sin ridlektion. Medlemmarna lära sig att det arbete man gör på helgerna är värdefullt.

Så här har vi gjort i tre år nu. Vi vet att även de som ridit i flera år uppskattar att få en repetition när man själv ska utföra och ha ansvaret för hästarna på helgerna, berättar Carolina.

Ett kvitto säger Carolina

Lärgruppen ger en bra sammanfattning över hur mycket vi faktiskt gör och hur mycket verksamhet vi har i föreningen. Det är en rolig upptäckt att se hur mycket engagemang man kan få genom att använda lärgrupp som arbetsform. Man får kvitto på hur mycket man åstadkommer.

Samverkan med RF-SISU Dalarnas idrottskonsulent

Carolina berättar, vår idrottskonsulent Anci Wadman är ett gott stöd i verksamheten. Det är viktigt att få ställa frågor och få information. Med Anci har vi en kontinuerlig kontakt.

RF-SISU Dalarna önskar lycka till med all verksamhet och fortsatt lyckosamt arbete genom folkbildning och lärgrupp.

Foto: Orsa Ridklubb
Text: Maggan Appell, RF-SISU Dalarna

Sidan publicerades: 18 oktober 2023

Vi sätter idéer i rörelse

Innebandytjejer Jämställdhet

Är din förening också intresserad av att arbeta med lärgrupp och folkbildning?

Mer information om idrottsrörelsens folkbildning.

Orsa Ridklubb

Innebandytjejer Jämställdhet