Rörelsesatsningen för 7-9

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Det går inte en dag i media utan att det rapporteras om att våra barn och ungdomar i landet blir alltmer stillasittande och inaktiva. Detta är redan nu ett stort hot mot vår folkhälsa och livskvalitet.

Läget i Dalarna är inte bra då vi tyvärr ligger sämre till än genomsnittet i landet.

Med konceptet Rörelsesatsningen i skolan, som vi arbetar med tillsammans med Region Dalarna och länets kommuner, genomför vi nu troligen en av de största satsningar på folkhälsa i länet på mycket länge. Vi planerar att hålla på i minst 10 år och följeforskare från Högskolan Dalarna säkerställer kvaliteten i arbetet. Satsningen har rönt stor nationell uppmärksamhet då bla riksdagens Socialutskott, Folkhälsomyndigheten och andra regioner har utryckt sitt gillande.

Sedan 2018 arbetar vi inom F-6. Denna satsning är unik i landet då vi nu är i 92 skolor och arbetar tillsammans med 2200 personal och 15500 elever. Målsättningen är att erbjuda alla länets 142 st F-6 skolor att delta i konceptet från höstterminen 2022.

Vi ser tyvärr att aktiviteten minskar när ungdomarna börjar på högstadiet så nu tar vi nästa steg.

Nu håller vi, som enda distrikt i landet, på att arbeta fram ett koncept för skolår 7-9.

Vi har påbörjat arbetet tillsammans med två pilotskolor, Innovitaskolan i Falun och Maserskolan i Borlänge. Från höstterminen 2023 ska vi erbjuda alla 42 st 7-9 skolor i länet att vara med.

Genom intervjuer, workshops och enkäter med mer än 1000 elever, skolpersonal och forskare håller vi på att ta fram ett koncept för att stimulera och inspirera till olika typer av pulshöjande aktiviteter som ska passa alla. Vid alla dessa möten och intervjuer har vi bara fått positiv respons och bekräftelse på att detta är något som verkligen behövs.

Förutom olika aktiviteter är tanken också att erbjuda personal och elever utbildning inom rörelseförståelse där vi också kommer ta upp ny forskning kring skärmtid, vikten av fysisk aktivitet, påverkan på sömn och psykisk hälsa mm. Vi är övertygande om att detta kommer att leda till långsiktigt positiva resultat både på folkhälsan och på förbättrade förutsättningar för att ungdomarna ska klara av skolan.

Tillsammans gör vi Dalarna friskare och starkare.

Text: Peter Berglund, distriktsidrottschef

Länkar till relaterat material:

P4 Radio Dalarna 8 juli - Satsning ska få fler unga i rörelse: "Gör vi ingenting blir jag orolig"

Dala-Demokraten 15 juli - Lyckad satsning utökar till högstadiet - "Aldrig gjorts förut"

Sidan publicerades: 8 juli 2022