En häftig utveckling med mycket skratt och glädje på rasterna

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Riksidrottsförbundets Rörelsesatsning i skolan har tagit fart i landet och så även i Dalarna. Vi jobbar aktivt i fler och fler kommuner. Bland annat i Borlänge sjuder det av aktiviteter på rasterna i många av skolorna. Läs vad Linda Haglund, rektor för fritidshemmet på Domnarvets skola tycker om verksamheten.

Eftersom Domnarvets skola liksom fler skolor i Borlänge hade problem med konflikter på rasterna, behövde skolan säkerställa en trygg miljö för alla. Redan innan de fick kontakt med oss på RF-SISU Dalarna, påbörjade skolan därför ett arbete med rastaktiviteter. Linda Haglund, som är rektor för fritidshemmet, har arbetat med barn- och ungdomar sedan 1995.

- Vi började lite smått på våren 2018 och fick sedan möjlighet att samarbeta med RF-SISU Dalarna. Vi ville göra våra elever mer fysiskt aktiva. Nu har vi fått ta del av kunskaper och material, som är riktigt bra. Det har underlättat eftersom det blir bättre struktur. Sen har vi lyckats få med hela skolan i arbetet och det är också viktigt, säger Linda Haglund.

- Vi har redan sett många positiva effekter och det finns en stor efterfrågan på rastaktiviteterna. Det märks inte minst i vårt lekotek, där eleverna kan låna material. Vi har ett veckoschema med det som händer på rasterna, som alla kan kolla på. Vissa dagar har vi också musik på morgonen när eleverna kommer till skolan. Helt klart har stämningen förbättrats och responsen vi fått från alla har varit så positiv, fortsätter Linda entusiastiskt.

Domnarvets skola har liksom personalen i knappt 20 skolor i Borlänge, Falun, Mora och Orsa tagit del av RF-SISU Dalarnas föreläsningar, nätverksträffar och utbildningsmaterial. Såväl ledning, lärare och fritidspersonal har utbildats enligt ett strukturerat upplägg. Detta har bidragit till ökad kunskap om rörelseförståelse och vikten av att barn ska vara mer fysiskt aktiva. Allt ifrån hur eleverna tar sig till skolan och är aktiva under skoldagen, till att vilja delta i föreningsaktiviteter på kvällarna. De deltagande skolorna ingår nu i ett nätverk, där vi jobbar på att de så småningom ska bli självgående i sitt arbete. På så sätt kan vi jobba vidare och lägga våra resurser i ännu fler skolor och kommuner framöver.

Att Riksidrottsförbundet väljer att arbeta med denna fråga ser vi väldigt positivt på, eftersom det finns en stark koppling mellan en trygg och stimulerande skolmiljö och viljan till fysisk aktivitet. Detta gagnar ju hela idrottsrörelsen på sikt. Och att trivseln ökar och antal incidenter minskat på skolorna är en riktig bonus.

- Det hjälper till att alla vi som arbetar med rastaktiviteter har en bakgrund i idrotten. En fritidspedagogs uppdrag är ju ”Lek, fysisk aktivitet och utevistelse", direkt taget ur fritidshemmets läroplan. Så för oss är det naturligt, säger Linda Haglund.

Vad krävs för att arbetet ska bli riktigt lyckosamt?
- Det viktiga är att få med hela skolan i tänket kring rastaktiviteterna, från ledning till pedagoger och resurspersonal. Engagerade fritidspedagoger är också en framgångsformel. Vi hade en utmaning att få loss personal, men de har med tiden insett det roliga i att vara ansvariga för aktiviteterna, säger Linda Haglund.

Linda beskriver vidare att det är en häftig utveckling med mycket skratt och glädje på rasterna. Hon säger också att det som värmer mest är att fler vågar vara med, och elever lyckas med saker som de inte trodde på. Kort sagt härliga nya möten, precis som det också ska fungera i idrottsrörelsen.

RF-SISU Dalarna fortsätter att jobba på med koppling till skolans värld och är du nyfiken att veta mer så kontakta oss gärna.

Mer om Rörelsesatsning i skolan

Text: Tobias Hedwall, konsulent Rörelsesatsning i skolan

Sidan publicerades: 29 april 2020