Distriktsidrottschefen om hur Corona påverkar idrotten i Dalarna

Sidan uppdaterades: 2 december 2022

Drygt 4 000 svenska idrottsföreningar därav 159 dalaföreningar har sökt bidrag från det statliga kompensationsstödet på 500 miljoner som tilldelades idrottsrörelsen för förlorade inkomster under perioden 12 mars till 30 juni. Riksidrottsstyrelsen förväntas fatta beslut om fördelning av stödet den 11 juni för att idrottsföreningar ska kunna få pengarna före midsommar. Det står också klart att statens krispaket till idrotten inte kommer räcka till. Även om råd och rekommendationer kan komma att ändras är det sannolikt att anpassningar kommer att krävas av idrotten även efter sista juni. Det innebär att idrottsrörelsen kommer påverkas av negativa ekonomiska effekter även under sommaren och hösten.

Vi har lämnat in ett underlag till Riksidrottsförbundet om de långsiktiga konsekvenserna. Riksidrottsförbundet har räknat ihop totalsumman, och den blir nästan 1,3 miljarder för hela landet. När Riksidrottsförbundets underlag är klart kommer de att uppvakta regeringen igen. För idrottsföreningar i Dalarna rör det sig om många, många miljoner kronor.

Elitföreningarna är de som har det svårast i dagsläget. För dem är det mycket viktigt att få ta del av de 500 miljonerna som ska fördelas innan midsommar.

När många cuper, turneringar, marknader och dansbandsveckor osv flyttas eller stängs ner påverkar det ekonomin för de idrottsföreningar som skulle ha arrangerat eller arbetat vid dessa tillfällen.

Samtidigt är det många idrottsföreningar som inte drabbats jättehårt än så länge, det finns ingen enhetlig bild över konsekvenserna av Corona i länet.

Vi inom RF-SISU Dalarna har fördelat hundratusentals kronor till idrottsföreningar som behövt medel för att ställa om sin verksamhet och för att kunna bibehålla sin verksamhet.

Dessutom samordnar vi våra insatser med alla kommuner i länet för att ge bästa tänkbara förutsättningar till våra idrottsföreningar. Vi har regelbundna avstämningsmöten med fem kultur- och fritidschefer (en arbetsgrupp för alla kultur- och fritidschefer i länet). Vid kommande möte ska vi bl a stämma av nuläget, diskutera ytterligare åtgärder över sommaren och se över möjligheter inför hösten.

Text: Peter Berglund, distriksidrottschef

Sidan publicerades: 4 juni 2020