IdrottOnline - Administration fortsättning / digital utbildning

Utbildningen är en fördjupning i IdrottOnline Administration och vi inriktar oss på fyra applikationer; LOK-stöd, Utbildning, Idrottsmedel och Beslutsstöd.

Sidan uppdaterades: 9 mars 2023

Utbildningen vänder sig framför allt till de som har genomgått Administration grund och har rollen huvud-/klubbadministratör i IdrottOnline, är ordförande, kassör, eller har ansvaret för utbildning, idrottsmedel eller LOK-stöd.

Digital utbildning 22 mars kl 18.00-20.00

Välkommen med en anmälan!

Sidan publicerades: 9 mars 2023