LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 8 februari 2024

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet är avsett att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1 januari till 30 juni (vårens verksamhet) ska ha inkommit till Riksidrottsförbundets LOK-stödsgrupp senast den 25 augusti.

Ansökan för perioden 1 juli till 31 december (höstens verksamhet) ska ha inkommit till Riksidrottsförbundets LOK-stödsgrupp senast den 25 februari.

Digital ansökan via IdrottOnline

Från 1 juli 2020 ska närvaroregistreringen för LOK-stödsaktiviteter ske digitalt. Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med den 1 juli 2020. Det innebär att idrottsförening, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen).

Ansökan gör du via din idrottsförenings sida på IdrottOnline Klubb. För de idrottsföreningar som ännu inte har aktiverat sin sida finns information här

Manual för hur du närvaroregistrerar i IdrottOnline (pdf)

På Riksidrottsförbundets hemsida finns mer information om:

Digital registrering

LOK-stödsreglerna.

Kommunala bidrag

Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på exempelvis ålder och tid för ansökan.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022