Åtaganden när man går med i en idrottsförening

Sidan uppdaterades: 25 april 2024

Vad gäller om en föreningsstyrelse, under pågående verksamhetsår kommer ut med ex ytterligare försäljningsuppdrag eller ytterligare träningsavgifter som inte var kända från början?

En föreningsstyrelse kan fatta beslut om försäljningsuppdrag kopplat till deltagande i föreningens idrottsliga verksamhet.

  • Alla spelare i laget ska då, utöver medlemskap och eventuell deltagaravgift, utföra försäljningsuppdrag per säsong/termin/period.
  • Om föreningen väljer detta upplägg är det viktigt att informationen om försäljningsuppdraget ges till medlemmarna innan eller senast samtidigt som anmälan till en ny säsong/termin/period sker.
  • Försäljningsuppdraget blir då en del av avtalet mellan föreningen och medlemmen (eller vårdnadshavaren om medlemmen är omyndig).
  • I ett sådant läge har medlemmen att utföra försäljningsuppdraget. Om försäljningsuppdraget inte utförs får styrelsen överväga om det finns grund för att inleda ett ärende om att medlemmen inte kan delta i den idrottsliga verksamheten.

Om föreningen väljer att koppla ett försäljningsuppdrag till deltagande i föreningens idrottsliga verksamhet men inte informerar om detta innan eller senast samtidigt som anmälan till en ny säsong/termin/period sker kan föreningen inte vägra medlemmen att delta om försäljningsuppdraget inte utförs.

Detta resonemang bygger på grundläggande avtalsrätt. Efter att ett avtal har ingåtts kan avtalet endast ändras om samtliga avtalsparter är överens om att ändringen får ske. Se Avtalslagen 1 kap. 1 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Uppgifter inhämtade från jurister på Riksidrottsförbundet.

Sidan publicerades: 24 april 2024