Logotyp

Välkommen till RF-SISU Blekinge!

RF-SISU Blekinge är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå. Vi verkar även för och bidrar till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och förbund.

Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.

Aktuellt

26 jun 2024 11:13

Stort intresse för att locka fler äldre till föreningslivet

Det var stor uppslutning när vi i Sölvesborg bjöd in personer som slutat jobba, tillsammans med föreningslivet, till en workshop på temat "En meningsfull fritid för dig som slutat jobba". Flera föreningar är nu på gång med att sö…

Kalender

23 jul 19:00

Grundutbildning för tränare - Fokus Unga ledare

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildning…

I fokus

I fokus