Från den internationella arenan till lokala idrotten när Petra Sörling gästade Blekinge

När Petra Sörling gästade Karlskrona hade hon varit på resande fot under nära tre veckors tid, i sitt uppdrag som president för det internationella bordtennisförbundet (ITTF). En post som Petra valdes till 2021, som den första kvinnan någonsin.

Sidan uppdaterades: 26 april 2024

En dusch efter ankomst, en genomgång av hur dagen i Karlskrona skulle se ut och sedan vidare mot Restaurang Utkiken för en lunch med Freja Andersdotter. Även Freja bryter normer som 22-årig ordförande i KA2IF och nyvald ledamot i Svenska Friidrottsförbundets styrelse. Det var en lunch som var allt annat än tyst, och ett samtal där flera olika perspektiv byttes.

Att lyssna och lära av varandra

- Det har varit ett väldigt inspirerande och lärorikt möte, säger Petra efter lunchen. För mig är varje möte ett lärande. Jag har lyssnat på Frejas utmaningar och inspirerats av hennes lösningar. Vi borde lyssna mycket mer på varandra inom idrotten.

Just att lyssna och att ge feedback är verktyg som är viktiga för både Petra och Freja. Freja valde att engagera sig organisatoriskt inom idrotten när hon för ett par år sedan la ner sin egen friidrottsatsning. Från en tränings- och tävlingsmiljö där feedback var ett naturligt och utvecklande inslag till förtroendeuppdrag där feedback inte är alls lika vanligt förekommande.

- I det beslutande rummet inom idrotten förekommer det generellt inte så mycket feedback. Det är man dock van vid som ung idag. Yngre personer är idag mer värderingsstyrda. Det behöver vi ha vara beredda på och ta emot i föreningslivet. Lågan kan annars slockna, menar Petra.

- Om du är kvinna får du jobba lite hårdare för att göra din röst hörd. Är du dessutom ung får du jobba ännu lite hårdare, säger Freja.

Petra Sörling och Freja Andersdotter

Hållbar organisation, hållbart ledarskap

När Petra reflekterar över sin ledargärning som inleddes i ungdomsåren ser hon att mycket handlar om att skapa en hållbar organisation, för att också kunna vara hållbar som ledare. Att vara ledare inom idrotten handlar om att brinna, och att kunna brinna länge.

- Man behöver tänka på hur man jobbar, så att man får energi. Vilken omgivning och miljö skapar vi? Det är viktigt att skapa en omgivning där man vill vara, säger Petra.

- Strukturen som är inom idrotten kanske inte alltid matchar det samhälle vi har idag. Det är inte lika självklart att engagera sig idag. Pandemin har också påverkat mycket, då vi till exempel inte har kunnat arrangera olika evenemang och lopp, inflikar Freja.

Petra och Freja pratar om vikten av att vara autentisk, för att vinna förtroende. I början av en ledargärning kan det handla om att hitta ett sammanhang och frågor att profilera sig inom, och då kanske inte det vanliga. Petra pratar också om vikten av sponsorer för ett hållbart ledarskap. Det är dock inte sponsorer i traditionell mening som hon avser:

- Det handlar om att ha folk i rummet som pratar för en när man inte är där. Bygg en stab, jobba med det du har.

Att säga ja när frågan kommer

Under lunchen har de även stannat till vid valberedningens betydelse. Då årsmötet ofta bifaller valberedningens förslag har de en nyckelposition, och det är viktigt att jobba med att stärka och utveckla föreningarnas valberedningar. Petra och Freja hittar också en gemensam nämnare i mod, och att säga ja när frågan kommer. Det är också ett ämne som återkommer både under eftermiddagens samling med RF-SISU Blekinges styrelse och i den öppna föreläsningen på kvällen på Dockside i Karlskrona.

- Tvivla inte på din kompetens eller förmåga att klara det uppdrag du blir tillfrågad om. När frågan kommer har någon annan redan tänkt att vi har kompetensen. Utan att generalisera ser jag här en skillnad i hur kvinnor och män agerar, säger Petra.

Lyckeby BTK:s Hasse Svensson satt i valberedningen och rekryterade in Petra i Svenska Bordtennisförbundets styrelse

I föreläsningslokalen på Dockside har ett 40-tal blekingska idrottsledare i olika åldrar samlats för att lyssna på Petras resa och hennes perspektiv på ledarskap och engagemang. Ett rum fullt av kompetens, engagemang och erfarenhet. Hållbart ledarskap kommer upp och Petra resonerar kring både eget engagemang och att be om andras.

- Se över din ryggsäck. Överlasta den inte. Om du packar i nya uppdrag, vad kan du packa ur? När du ställer frågan om ett uppdrag, var tydlig med vad uppdraget innebär i tid. Och svara inte för någon annan! Man vet aldrig hur en annan person resonerar eller prioriterar.

Förmågan att se och tillvarata olika personer och kompetenser, bygga relationer, nyfikenhet, driv och envishet har lett Petra dit hon är idag. Att verka för ökad mångfald är för henne ett fundament.

- Med mångfald får vi kreativitet, och då får vi resultat. När vi sitter i beslutande rum behöver vi också fundera på vem som inte är i rummet. Finns det en spegling kopplat till ålder, kön, etnicitet? Och ge möjligheterna. Har man inte fått känna hur det känns att vara engagerad kommer man heller inte att fråga efter det. Det ligger ett ansvar hos de som är i de beslutande positionerna att öppna för det.

Ungdomsinflytande en prioriterad fråga

Ett av Petras första ledaruppdrag (då Petra Gummesson) var att vara medföljande ledare för distriktslaget i Skåne. En händelserik resa till Falköping där Petra som ledare var endast ett par år äldre än de femtonåringar hon skulle ansvara för. En resa där RF-SISU Blekinges Jenny Larsson (då Jönsson) var en av deltagarna. När de minns tillbaka minns de att resultaten gick Skånes väg, men framförallt minns de glädjen och olika episoder längs resans gång. Bland annat när vattnet i tågvagnen de satt i sprang läck, och när de sånär höll på att glömma den stora bagen ”Börje” med distriktskläderna på perrongen. Men ”Börje” kom med och när Petra kom tillbaks till Skåne och distriktsordförande Börje för att lämna väskan med smutskläder och sammanfatta resan fick hon några uppskattande ord och en 200 grams chokladkaka. Som referens till resan, minnet och den ledarresa som Petra gjort sedan dess avrundades föreläsningen med att Jenny överräckte en 200 grams chokladkaka.

Efter avslutad föreläsning samlades Petra med några av de ungdomar som är referensgrupp i Blekinge kring ungdomsinflytande inom idrotten. Just ungdomsinflytande är en av Petras högst prioriterade frågor, och det var värdefullt för både ungdomarna och henne att få dela perspektiv.

Stort tack till Petra Sörling för att du kom och berikade den blekingska idrottsrörelsen på flera sätt, denna soliga och vackra torsdag i Karlskrona.

Sidan publicerades: 26 april 2024

Om Petra Sörling

Petra Sörling har som ledamot och sedermera ordförande för Svenska Bordtennisförbundet varit med och lett svensk bordtennis till en position som en av de största och mest framgångsrika nationerna inom bordtennisvärlden. I november 2021 valdes hon till den första kvinnliga presidenten någonsin i det internationella bordtennisförbundet, ITTF. Sett till anslutna medlemsförbund är ITTF störst i världen med sina 227 medlemmar.

Petra Sörling är dessutom ledamot i Internationella Olympiska Kommittén (IOK), och Svenska Olympiska Kommittén (SOK) samt hedersordförande i Svenska Bordtennisförbundet. Civilt är Petra Sörling också VD för ett fastighetsbolag i Malmö, just nu tjänstledig.

Samtal om utvecklande styrelsearbete, tillsammans med RF-SISU Blekinges styrelse. Som tack fick Petra den av Blekinge Idrottshistoriska Sällskap nyligen utgivna årsboken "Idrottens entusiaster".

Petra Sörling och Jenny Larsson minns resan med distriktslaget, och chokladkakan

Petra Sörling och Jeanette Andréasson Sjödin tillsammans med Emma Ahlford, Mingla Magnusson och Ebba Persson från referensgruppen kring ungdomsinflytande