Hem / Vi arbetar med / Friskvårdslotsning

Friskvårdslotsning

Genom att vara fysiskt aktiv kan man förebygga och behandla många sjukdomar. Oavsett ålder eller tidigare träningsvana kan rörelse och fysisk aktivitet ge en rad positiva effekter på hälsan och välmåendet. Personer som behöver stöd med att komma igång med sin fysiska aktivitet kan inom hälso- och sjukvården förskrivas Fysisk aktivitet på recept, FaR®  och på så vis komma i kontakt med Friskvårdslotsen. 

Friskvårdslotsning vid Fysisk Aktivitet på Recept, FaR®

FaR®  är en metod som utgår från hälso- och sjukvården med syfte att förebygga och behandla levnadsvanerelaterade sjukdomar genom fysisk aktivitet. I Region Uppsala finns möjligheten att vid förskrivning av FaR®  erbjudas stöd via Friskvårdslotsen. Sedan 2005 är det RF-SISU Uppland som har uppdraget att lotsa personer som får recept på fysisk aktivitet till lämpliga motionsaktiviteter runt om i Uppland.

Friskvårdslotsning innebär att personen som förskrivits ett FaR®  får ett individanpassat stöd för ökad fysisk aktivitet samt hjälp med att hitta aktiviteter som passar både fysiskt och geografiskt. På detta sätt ska Friskvårdslotsen fungera som en länk mellan hälso- och sjukvården och friskvården. Alla kontakt mellan Friskvårdslotsen och innehavare av FaR®  sker via telefon och omfattar flera samtal. 

På 1177.se finns mer information om FaR

För dig som har fått FaR® 

För dig som ordinerats Fysisk Aktivitet på Recept och önskar extra stöd hjälper Friskvårdslotsen dig med motivationsstöd samt hjälp med att hitta en lämplig aktivitet.

Så här går lotsningen till:

 • Du får ett Recept på Fysisk Aktivitet via hälso- och sjukvården. I samband med förskrivningen av receptet har du möjlighet att ge samtycke till kontakt med Friskvårdslotsen. 
 • Om du tackat ja till lostning tar Friskvårdslotsen kontakt med dig via telefon eller e-post inom kort. Du kan också själv ta kontakt med Friskvårdslotsen. Du hittar kontaktuppgifter till höger på sidan. 
 • Lotsningen sker via telefon och består av ett inledande samtal samt två till tre uppföljningssamtal under en period av cirka sex till åtta månader. 
 • Friskvårdslotssen ger stöd och vägledning utifrån ditt recept samt hjälper dig att hitta den aktivitet som passar dig och ditt intresse. Dessa aktiviteter finns utanför sjukvården, hos föreningar och träningsanläggningar runt om i Uppland. Du betalar själv din träning och högkostnadsskyddet gäller inte. Friskvårdslotsen har kunskap om aktiviteter i olika prisnivåer. 
 • I aktivitetskatalogen Motion i Uppland hittar du mer information om olika aktiviteter. 
 • Efter avslutad lotsning skickar Friskvårdslotsen en återrapportering till den som skrev ditt recept. 

Friskvårdslotsen kan inte tillhandahålla:

 • Kontakt med socialtjänst, Försäkringskassan eller andra myndigheter gällande till exempel ekonomi.
 • Ansöka eller lämna intyg om ledsagare/färdtjänst.
 • Boka tider inom vården.
 • Anmäla till aktiviteter via till exempel webbsidor/anmälningslänkar.

För dig som förskrivare av fysisk aktivitet på recept

När du som förskrivare anser att patienten behöver stöd för att bli mer fysiskt aktiv och/eller behöver hjälp att hitta lämplig aktivitet kan friskvårdslotsning erbjudas. Patienten lämnar sitt samtycke till friskvårdslotsning via kryssrutan på receptet och godkänner därmed att receptet skickas till Friskvårdslotsen hos RF-SISU Uppland. 

Friskvårdslotsning sker genom telefonsamtal och arbetsmetoden som används är MI, motiverande samtal. Friskvårdslotsning består av ett inledande samtal samt två till tre uppföljningssamtal under en period av cirka sex till åtta månader. Samtalen syftar till att lotsa till lämpliga motionsaktiviteter samt motivera till beteendeförändring. 

Att tänka på: 

 • Den som ordinerats FaR®  betalar själv sin träning till oridnarie pris. Högkostnadsskyddet gäller inte. 
 • Friskvårdslotsen har inte tillgång till Region Uppsalas journalsystem. Receptkopiorna skickas därmed via brev till RF-SISU Uppland, Råbyvägen 77, 754 60 Uppsala
 • Så snart friskvårdslotsningen är avslutad återsänds receptet tillsammans med en kort återrapportering tillbaka till dig som förskrivare och Friskvårdslotsen har därmed inte kvar några uppgifter om patienten. 

Ladda ner broschyren Friskvårdslotsen - vid fysisk aktivitet på recept för mer information om hur friskvårdslotsning går till.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev