Foto: Anna Jansson

För dig som förskriver FaR®

Sidan uppdaterades: 7 november 2023

När du som förskrivare anser att patienten behöver stöd för att bli mer fysiskt aktiv och/eller behöver hjälp att hitta lämplig aktivitet kan friskvårdslotsning erbjudas.

Patienten lämnar sitt samtycke till friskvårdslotsning via kryssrutan på receptet och godkänner därmed att receptet skickas till Friskvårdslotsen hos RF-SISU Uppland.

Motiverande samtal

Friskvårdslotsning sker genom telefonsamtal och arbetsmetoden som används är motiverande samtal (MI). Friskvårdslotsning består av ett inledande samtal samt två till tre uppföljningssamtal under en period av cirka sex till åtta månader. Samtalen syftar till att lotsa till lämpliga motionsaktiviteter samt motivera till beteendeförändring.

Att tänka på:

  • Den som ordinerats FaR® betalar själv sin träning till ordinarie pris. Högkostnadsskyddet gäller inte.
  • Friskvårdslotsen har inte tillgång till Region Uppsalas journalsystem. Receptkopiorna skickas via brev till RF-SISU Uppland, Råbyvägen 77, 754 60 Uppsala.
  • Friskvårdslotsen kan inte ha kontakt med myndigheter eller skriva intyg.
  • Så snart friskvårdslotsningen är avslutad återsänds receptet tillsammans med en kort återrapportering tillbaka till dig som förskrivare. Därmed har Friskvårdslotsen inte kvar några uppgifter om patienten.

Sidan publicerades: 15 november 2022

Öppettider

Vill du höra av dig når du oss säkrast på vardagar kl. 9-15. Observera att vi ofta är upptagna i telefon. Hör i så fall av dig via mejl, så bokar vi en telefontid som passar dig.

Motion i Uppland

I aktivitetskatalogen hittar du information om olika aktiviteter runt om i Uppland.

Friskvårdslotsning

I broschyren Friskvårdslotsen - vid fysisk aktivitet på recept kan du läsa mer om hur friskvårdslotsning går till.