Vi stöttar era förbund

Alla specialdistriktsförbund SDF Halland har en av RF-SISU Hallands idrottskonsulenter knuten till sig, som står redo att stötta er i utvecklings- ubildnings- och folkbildningsfrågor. Vi erbjuder också stöd i allt från skattefrågor till LOK-stödsredovsining. Hur kan vi hjälpa ert förbund?

 Boka ett möte med er idrottskonsulent

Verksamhetsbidrag / SDF-bidrag

RF-SISU Halland ansvarar för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till specialdistriktsförbund (SDF). Syftet är att ge SDF ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera aktiviteter som utvecklar specialidrotterna inom distriktet.

Stöd för satsningar sker i första hand inom ramen för Idrottens Strategiarbete 2025 samt Samsyn och Samverkan Idrott Halland.

Vi stöttar med

  • Godkänd processledare
  • Planering och program
  • Subventionerar del av kostnad för ex läromedel, lokal, kost och logi. 

Ni kan använda folkbildning för att utveckla ert förbund. Vi har allt från kurser till temakvällar. Här kan du läsa mer om folkbildningens former. 

Det är lätt att komma igång! Allt börjar med ett samtal till er idrottskonsulent och ett kostnadsfritt besök. Här hittar ni rätt kontaktperson.

Förbundsutveckling − kurs

Förbundsutveckling - kurs syftar till att stärka strukturen och utvecklingen av förbundets verksamhet. Kursen vänder sig främst till SDF-styrelsen och eventuella kommittéer, främst organisationsledare. Föreningsledare kan även bjudas in för att vara delaktiga i förbundets utveckling. Under kursen arbetar vi med hela eller delar av SDF verksamhet som ex. nulägesanalys, vision, värdegrund, verksamhetsidé, mål och planering.

Förbundsutveckling − samverkan med föreningar

Denna form av förbundsutveckling vänder sig till SDF som vill göra ett utvecklingsarbete för att stärka utvecklingen av idrottens verksamhet i samverkan med föreningar. Ett utvecklingsarbete startar med gemensam träff för förbund och föreningar, övergår i ett eget arbete, för att avslutas med gemensam utvärderingsträff. Under utvecklingsarbetets gång kan vi även finansiera del av föreningarnas studiekostnader. 

Häng med på Samsynsresan!

Stödet kan även användas gemensamt mellan SDF inom ramen för Samsyn och Samverkan Idrott Halland, där SDF:en bjuder in sina respektive föreningar för att därigenom genomföra en planering som syftar till Samsyn och skapar förutsättningar för barn och ungdomar att utöva fler olika idrotter.

 I programupplägg kring förbundsutveckling prioriteras följande ämnen.

  • Jämställdhet – År 2025 ska vi ha en jämställd idrottsrörelse där män och kvinnor har samma makt att forma idrotten/föreningen. Möjligheterna är lika för alla, oavsett kön.
  • Ett stärkt ledarskap – År 2025 har idrottsrörelsen ett starkt ledarskap som utgår från en gemensam värdegrund. Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande.
  • En ny syn på träning och tävling – 2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats att delta på sina egna vilkor, oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.
  • En inkluderande idrott – År 2025 känner sig alla – oavsett könstillhörighet, ålder och bakgrund sig välkomna i idrotten.
  • Den moderna föreningen/förbundet – År 2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse där medlemskapet är moderniserat. Alla är välkomna och det är enkelt att engagera sig.

 

Rabatter och förmåner

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som ger möjlighet till specialerbjudanden på produkter och tjänster inom idrottsrörelsen. 

Läs mer på rf.se för vilka rabatter och förmåner ni har rätt till

IdrottOnline

RF-SISU Halland erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline, idrottens eget administrativa system, och hjälper förbund att få bättre kunskaper. Det görs genom skräddarsydda utbildningar, samt personlig rådgivning och stöd från våra idrottskonsulenter. 

Läs mer om Idrottonline

Vill ni veta veta mer? Kontakta oss på 035-177400 eller This is a mailto link.