Dokumentet Samsyn undertecknas.

Samsyn

Sidan uppdaterades: 21 mars 2023

Samsyn och Samverkan, idrott Halland handlar om att barn och unga ska kunna vara aktiva inom flera idrotter – utan att behöva välja. Arbetet drivs av specialdistriktsförbund med stöd av RF-SISU Halland.

Hösten 2019 inledde Hallands specialdistriktsförbund (SDF) arbetet med överenskommelsen Samsyn och Samverkan, idrott Halland. Initiativet kom från Hallands Handbollförbund, Hallands Innebandyförbund och Hallands Fotbollförbund, som såg behovet av att arbeta över idrottsgränserna för att få barn och unga att stanna kvar längre inom idrotten.

RF-SISU Halland har fungerat som processledare under arbetet och lett de samverkansträffar dit samtliga SDF i länet har varit inbjudna. Samsyn och samverkan, idrott Halland handlar om att fler ska kunna vara aktiva längre inom idrotten, där barns möjlighet att utöva flera idrotter är en viktig del. Liknande överenskommelser finns sedan tidigare i andra delar av landet.

Här är idrotterna som undertecknat överenskommelsen:

Hallands Fotbollförbund
Hallands Bouleförbund
Hallands Innebandyförbund
Hallands Handbollförbund
Hallands Bowlingförbund
Svensk Tennis Syd
Göteborgs Ishockeyförbund
Hallands Friidrottsförbund
Hallands Ridsportförbund
Hallands Skyttesportförbund
Westra Sveriges Basketdistriktförbund
Parasport Halland
Västra Götalands Styrkelyftförbund

Häng med på Samsynsresan!

Stödet kan även användas gemensamt mellan SDF inom ramen för Samsyn och Samverkan Idrott Halland, där SDF:en bjuder in sina respektive föreningar för att göra en planering som syftar till Samsyn och skapar förutsättningar för barn och ungdomar att utöva fler olika idrotter.

I programupplägg kring förbundsutveckling prioriteras följande ämnen:

  • Jämställdhet – År 2025 ska vi ha en jämställd idrottsrörelse där män och kvinnor har samma makt att forma idrotten/föreningen. Möjligheterna är lika för alla, oavsett kön.
  • Ett stärkt ledarskap – År 2025 har idrottsrörelsen ett starkt ledarskap som utgår från en gemensam värdegrund. Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande.
  • En ny syn på träning och tävling – 2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats att delta på sina egna vilkor, oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.
  • En inkluderande idrott – År 2025 känner sig alla – oavsett könstillhörighet, ålder och bakgrund sig välkomna i idrotten.
  • Den moderna föreningen/förbundet – År 2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse där medlemskapet är moderniserat. Alla är välkomna och det är enkelt att engagera sig.

Sidan publicerades: 18 oktober 2022

SAMSYN FÖR HALLÄNDSK IDROTT