Hem / Föreningsutveckling / Anläggningar och idrottsmiljöer

Idrottsmiljöer i fokus

Tillgången till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer är en av idrottens viktigaste resurser. Därför är stöd till utveckling av idrottsytor en prioriterad fråga. Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel för att stödja anläggningsutvecklingen i landet. RF-SISU Halland handlägger stödet i distriktet.

RF-SISU Halland har under 2018 och 2019 fördelat över sex miljoner kronor i anläggningsstöd till 45 anläggningsprojekt i länet. Bland projekten finns bland annat investeringar i nya anläggningar för skateboard och kampsport, säkerhetsbåtar, till- och ombyggnationer samt renoveringar av klubblokaler, idrottsytor och ridytor, samt energieffektiviseringsåtgärder.

Omfattande inventering av anläggningar 

Åren 2016 till 2019 har RF-SISU Halland genomfört en omfattande inventering av halländska idrottsanläggningar. Föreningar har erbjudits kostnadsfri besiktning, tips och råd om förebyggande underhåll och även fått besiktningsprotokoll som kan ligga till grund för renoveringar.

Totalt har 140 föreningsägda anäggningar ingått i inventeringen. Under hösten 2019 presenterades en sammanställning av resultaten för politiker och tjänstemän i de halländska kommunerna. Förhoppningen är att underlaget som kommunerna nu har fått ska kunna användas som stöd för såväl enskilda insatser som strukturella förbättringar.

Här hittar du information om att söka anläggningsstöd