Logotyp

Välkommen till RF-SISU Blekinge!

RF-SISU Blekinge är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå. Vi verkar även för och bidrar till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och förbund.

Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.

Aktuellt

04 apr 2024 10:55

Workshop Ungdomsinflytande - utveckla din förening genom att ta steget in i nutiden!

Genom denna workshop kan ni ta steget in till en modernare och mer inkluderande förening. Under kvällen kommer en del av fokuset att ligga på varför vi behöver jobba med ungdomsinflytande och hur ni kan göra detta i just din före…

Kalender

18 apr 18:00

Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare ger dig som förtroendevald grundkunskaper för hur du kan leda, utveckla och förvalta idrottsföreningen.

I fokus

I fokus