Hem / Bidrag och stöd

Bidrag och stöd

RF-SISU Västernorrland hjälper specialidrottsdistriktsförbund och idrottsföreningar att utvecklas. Vi har både personella och ekonomiska resurser för att stötta verksamheten.

Läs mer om de olika stödformerna under respektive rubrik, eller ta kontakt med oss för att få råd eller bolla idéer.

Utöver de sökbara medel som anges ovan kan idrottsföreningar även ta del av generella utvecklingsmedel för utvecklingsarbete som går i linje med Strategi 2025, och som görs med RF-SISU Västernorrland som samverkanspart.

Förutom ovanstående kan vi även hjälpa föreningar i ansökningsförfarande för att söka medel från externa aktörer som Arvsfonden, Postkodstiftelsen eller liknande.