Hem / Bidrag och stöd

Bidrag och stöd

RF-SISU Värmland hjälper specialdistriktsförbund och föreningar att utvecklas. Vi har både personella och ekonomiska resurser för att stötta er verksamhet. Läs mer nedan om vilket stöd ni kan få.

Stöd för idrottsförening i Värmland

 • Konsulentstöd
  Alla föreningar har en idrottskonsulent hos RF-SISU Värmland knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just din förening? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter. 

 • Idrottsmedel
  Från och med den 1 januari 2020 delas det ekonomiska stödet Idrottsmedel upp i ett par olika områden för att bättre bidra till idrottsrörelsens mål. Läs mer om Idrottsmedel här.

 • Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)
  LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Läs mer om LOK-stöd här.

 • Anläggningsstöd
  Har din förening en idé om att utveckla era idrottsmiljöer för att inkludera fler? Anläggningsstöd kan hjälpa er att förverkliga drömmen. Läs mer om anläggningsstöd här.

 • Rabatter och förmåner
  Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. Läs mer på rf.se för vilka rabatter och förmåner ni har rätt till.

 • IdrottOnline
  RF-SISU Värmland erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline, idrottens eget administrativa system, och hjälper föreningar att få bättre kunskaper. Det kan göras via telefon, e-post, föreningsbesök eller vid våra lokala workshop-tillfällen. Läs mer om vårt Idrottonline-stöd.

 • Skattefrågor
  RF-SISU Värmland samarbetar med Skatteverket för att idrottsföreningar och förbund ska få hjälp med frågor om skatter och avgifter. Skattefrågor? Läs mer här.

 • Personuppgifter och GDPR
  Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om vilket stöd ni kan få för att GDPR-säkra er förening.

 • Integrationsstöd
  För att underlätta för föreningar att starta integrationsfrämjande idrottsaktiviteter går det att söka bidrag från oss på RF-SISU Värmland. Läs mer om inkluderingsmedel med fokus på etnicitet här.


Stöd för specialdistriktsförbund (SDF) i Värmland

 • Konsulentstöd
  Alla SDF har en idrottskonsulent hos RF-SISU Värmland knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just ditt förbund? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter. O

 • Verksamhetsbidrag / SDF-bidrag
  RF-SISU Värmland ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till SDF:en. Syftet är att ge SDF:en ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera till aktivitet och utveckling av specialidrotten inom distriktet. Läs mer om verksamhetsbidrag / SDF-bidrag.

 • Rabatter och förmåner
  Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. Läs mer på rf.se för vilka rabatter och förmåner ni har rätt till.

 • IdrottOnline
  RF-SISU Värmland erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline, idrottens eget administrativa system, och hjälper förbund att få bättre kunskaper. Det kan göras via telefon, e-post, föreningsbesök eller vid våra lokala workshop-tillfällen. Läs mer om vårt Idrottonline-stöd.