Hem / Vi arbetar med / Förbundsutveckling

Vi stöttar distriktets förbund

RF-SISU Värmland är stödorganisation till idrottsörelsen i Värmland. Det innebär att vi på olika sätt hjälper specialdistriktsförbund (SDF) och föreningar att utvecklas. Läs mer om vilket stöd ni kan få som förbund.

Vi kan hjälpa ditt specialdistriktsförbund (SDF) genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Förbunden och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

Konsulentstöd: Ta hjälp av en idrottskonsulent

Alla SDF har en idrottskonsulent hos RF-SISU Värmland knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just ditt förbund? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter.

Osäker på vilken konsulent som ansvarar för din idrott? Kontakta vår administratör Malin Larsson på This is a mailto link eller 010-476 47 13, så guidar hon er rätt.

Ekonomiskt stöd till specialdistriktsförbund

RF-SISU Värmland ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till SDF:en. Syftet är att ge SDF:en ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera till aktivitet och utveckling av specialidrotten inom distriktet. Läs här för mer information om ansökan av bidrag och bidragskriterier.

SDF-konferens

RF-SISU Värmland vill ha ett nära samarbete med SDF:en. En del i det arbetet är att kontinuerligt anordna SDF-konferenser. Konferenserna, som genomförs en på våren och en på hösten varje år, ger möjlighet till dialog, erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser. Håll utkik här på vår hemsida för information om nästa träff.