Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott

RF-SISU Sörmland satsar extra mycket på barn- och ungdomsidrott. Detta för att säkerställa trygga idrottsmiljöer där barn utvecklas och mår bra.

I praktiken innebär det att vi utbildar och arbetar med föreningar och förbund för att skapa så bra idrottsmiljöer som möjligt. Målet är att barn och ungdomar ska få en positiv upplevelse av idrotten, vare sig de siktar mot toppen eller idrottar av sociala skäl. Barnidrott är enligt Riksidrottsförbundets definition mellan 7-12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 25 år. Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Att idrottsrörelsen ska följa barnkonventionen står inskrivet i RF:s stadgar sedan 2009.

I Sörmland genomförs det många insatser för att stärka barn- och ungdomsidrotten. Nedan finner ni information om några initiativ och stöd som RF-SISU Sörmland erbjuder eller är delaktiga i.

Sakkunning i barn- och ungdomsidrott

I varje idrottsdistrikt finns en sakkunnig tjänsteperson för barn- och ungdomsidrott. RF-SISU Sörmlands barn- och ungdomssakkunnige heter Love Swartz. Hans primära uppgift är förstärka arbetet med att stödja, företräda och utbilda idrottsföreningarna i Sörmland. Han fungerar också som en direkt kontaktperson för dig som har frågor eller funderingar när det rör barn eller ungdomar i din förening.

Tveka inte att kontakta Love om ni behöver stöttning i frågor som rör er barn- och ungdomsverksamhet. Vi uppmanar er att söka direkt kontakt med oss vid misstankar eller kännedom om att barn eller ungdomar på något sätt far illa inom idrotten.

Samsyn Sörmland

Samsyn Sörmland är en överenskommelse mellan de sex största lagidrotterna som ett första steg för hela idrottsrörelsen i Sörmland att enas om en syn på barn- och ungdomsidrotten som utgår från barnets perspektiv och tar hänsyn till varje enskild individs unika förutsättningar. Läs mer om vårt gemensamma arbete med Samsyn Sörmland. 

Trygg idrott

Ibland far barn illa på olika sätt inom idrotten, både känslomässigt och kroppsligt. Under rubriken Trygg idrott har vi samlat bra stödfunktioner ni kan vända er till när ni befarar att någon far illa, eller när du själv behöver hjälp. Läs mer om vårt arbete med trygg idrott här.

Barnkonventionen

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Läs mer om vad barnkonventionen betyder för idrottsrörelsen och er som förening.

Vanliga frågor

Vad är talang? Är det ok att selektera eller toppa inom barn- och ungdomsidrotten? Under den här rubriken har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi stöter på kring barn- och ungdomsidrott. Till frågor och svar om barn- och ungdomsidrott.