Hem / För Tränare / Grundutbildning idrottsskador

Grundutbildning idrottsskador

Att stå handlingskraftig vid ett akut skadetillfälle kan ha stora effekter för återgång till aktivitet för den skadade. Med rätt kunskap kan man begränsa blödning, förebygga och lindra smärta samt ge förutsättningar för vidare behandling och läkning av skadan.

Utbildningen belyser akuta idrottsskador som till exempel fot, knä och huvudskada. Utrustning som förbandsväska samt god teknik i kompressionsbehandling är verktyg som ledare kan ha nytta av när olyckan är framme. Utbildningen fokuserar på vilka insatser du som ledare kan göra vid akuta skador och ger tips på hur man genom träningsplanering och allsidig träning minskar risken för skador. Den ger dig även grundläggande kunskaper om tejpning, hantering av kylspray och hur du genomför en bra rehabilitering.

En del av innehållet

  • hjärnskakning – lindrig eller svår?
  • stoppa blödningen i tid
  • ännu en stukad vrist
  • vanliga sårskador
  • det här ska finnas i förbandsväskan.

Målgrupp

Tränare och ledare i alla åldrar som tycker att det är intressant med såväl direkt skadebehandling som skadeförebyggande träning.

Tidsåtgång

2–3 timmar, beroende på format (fysiskt eller digitalt).

Lämna bokningsförfrågan

Den här utbildningen kan genomföras i din förening vid behov. Kontakta din idrottskonsulent för information om kostnad, upplägg och bokning eller lämna ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig. 

Lämna önskemål här