Hem / För Föreningsledare / Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildningen ger dig som förtroendevald i en föreningsstyrelse grundläggande kunskap och förståelse för hur en attraktiv verksamhet kan bedrivas. Utgångspunkten är den ideella föreningen och relationen till idrottens gemensamma mål och utvecklingsresor.  

Mål och syfte 

Grundutbildningen bygger på den ideella föreningen som form och hur densamma kan ledas, utvecklas och förvaltas för att bidra i förflyttningen mot idrottens gemensamma mål. Viktiga delar för detta arbete är att som förtroendevald få koll på samspelet mellan de demokratiska spelreglerna, meningen med föreningen, vikten av en attraktiv verksamhet, hur ideellt engagemang kan utvecklas samt administrationens betydelse.

Innehåll 

  • Föreningen och demokratin 
  • Föreningen och idén 
  • Föreningen och verksamheten 
  • Föreningen och engagemanget 
  • Föreningen administrationen 

Utbildningen består av egna studier med stöd av stöd av utbildningswebb, häftet Föreningsledning, reflektionsfrågor samt minst en sammankomst (fysisk eller distans) där lärdomarna från egenstudierna tas vidare. 

Målgrupp 

Föreningsledare i exempelvis rollen som kommittémedlem, styrelseledamot, ordförande eller andra roller där föreningens medlemmar gett dig förtroendet att leda, utveckla och förvalta föreningens verksamhet. 

Omfattning 

Totalt ca 13 utbildningstimmar (egenstudier + en gemensam halvdag/kväll).

Genomförande

Utbildningen lanseras under våren 2022.

I nuläget kan du ta del av utbildningswebben och häftet på två sätt:

  1. Som självstudier (du går helt enkelt igenom innehållet på det sätt som passar dig).
  2. I en lärgrupp i din egen förening (du och några andra personer träffas med viss regelbundenhet). Vid dessa träffar samtalar ni kring innehållet och utbyter erfarenheter samt perspektiv.

Du hittar utbildningswebben på sisuidrottsutbildarna.se via denna länk.

Om du vill starta en lärgrupp kontaktar du din förenings idrottskonsulent eller så lämnar du ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig. 

Lämna önskemål här