Hem / Egna nyheter / 2022 / Parasport Eskilstuna drabbades hårt av pandemin – nu har de fullt fokus på återstart

Parasport Eskilstuna drabbades hårt av pandemin – nu har de fullt fokus på återstart

Coronapandemin har haft stor påverkan på idrotten, värst drabbad är Parasporten där man i Sörmland uppskattar att man tappat ungefär hälften av utövarna. En av alla drabbade föreningar är Parasport Eskilstuna som kämpar för att hitta vägen tillbaka.

Enligt Riksidrottsförbundets rapportering av LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) våren 2021 var Parasport Sverige bland de hårdast drabbade förbunden med ett totalt tapp på 80 procent av deltagartillfällena jämfört med våren 2019. Ett år senare (våren 2022) visade samma rapport 62 procent vilket fortsatt är ett mycket högt tal ställt i relation till många andra förbund.  

I Sörmland uppskattar man att tappet är på ungefär femtio procent i länet och det är en lång väg tillbaka för Parasportens del även om man kan se att idrottsaktiviteter har kommit i gång igen på olika håll i länet under sommaren.

- Parasporten behöver ett starkt och långsiktigt fortsatt stöd för att hitta vägen tillbaka efter pandemin. Stora delar av utövarna tillhör olika riskgrupper och till det krävs det i många fall extra assistans, skjuts till träningar, en guide, hjälp med utrustning etcetera för att kunna bedriva verksamheten vilket gör startsträckan betydligt längre, säger Stefan Andersson, verksamhetschef på Södermanlands parasportförbund.

Parasport Eskilstuna är en av alla drabbade föreningar som bedriver parasportverksamhet i distriktet

En av alla drabbade föreningar i Sörmland är Parasport Eskilstuna som kämpar för att hitta vägen tillbaka. I klippet nedan berättar Ida Lundquist, ansvarig ledare för föreningens parahandbollslag och styrelsemedlem, mer om hur föreningen påverkats av pandemin och hur de nu arbetar för att återstarta verksamheten igen.

Ekonomiskt stöd för återstart går att söka från både RF-SISU och specialidrottsförbund

Såväl RF-SISU distrikt som specialidrottsförbunden (SF) har erhållit stöd från Riksidrottsförbundet för att återstarta verksamhet efter pandemin. Syftet med stödet är att stimulera uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Kontakta föreningens RF-SISU konsulent eller ta kontakt med ert SF om ni vill veta mer om hur föreningen kan gå till väga för att ansöka om återstartsstöd.

Hitta idrottskonsulent hos RF-SISU Sörmland

Hitta inom hela idrottsrörelsen