Hem / Vi arbetar med / Trygg idrott

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Det är en idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Idrottsombudsman

Riksidrottsförbundet har sedan 2018 funktionen idrottsombudsman, som har till uppgift att:

  • ta emot ärenden, ge råd och vägledning
  • utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
  • hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
  • hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten

Du kontaktar idrottsombudsmannen på telefon 08-627 40 10 eller e-post This is a mailto link. Idrottsombudsmannen svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad.

Visselblåsartjänst

Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst gör det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla.  Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Rapportera anonymt till visseblåsartjänsten

Bris stödlinje för idrottsledare

Bris stödlinje, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn i din idrottsförening. Stödlinjen har nummer 077-44 000 42.

Till Bris stödlinje

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Föreningar och förbund kan söka ekonomiskt stöd för att utveckla sin barn- och ungdomsidrott. Dessa två områden prioriteras:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Kontakta idrottskonsulenten i din kommun för mer information eller läs mer här på vår hemsida.

VAD TYCKER DU? – en kortlek om föreningens värdegrund

Vi har tagit fram en kortlek – VAD TYCKER DU? - med frågeställningar om lagets/träningsgruppens och föreningens värdegrund. Syftet med kortleken är att lag/träningsgrupper inom barn- och ungdomsidrotten tillsammans ska diskutera lite besvärliga frågor.

Kortleken innehåller 40 frågor som rör föreningens, lagets eller träningsgruppens värdegrund, samt 7 fördjupningsfrågor som kräver lite mer diskussion.

Kortleken är gratis för föreningar i Småland. Kontakta bara någon av våra idrottskonsulenter.

Informationsblad (pdf)

Handledning till ledare (pdf)

Film – Idrottskonsulent Kim Lagerkvist berättar om VAD TYCKER DU?

Trygg idrott - barn och unga på nätet
- ett samarbete med Maria Dufva

RF-SISU Småland genomför en utbildningssatsning tillsammans med Maria Dufva, kriminolog och författare, för att öka tryggheten hos barn och unga i våra idrotts-föreningar och arbeta brottsförebyggande. Målet med satsningen är att öka kunskapen hos barn, unga och vuxna kring vad som kan hända på nätet och rusta alla att veta vad man bör göra om något händer. Det finns fyra filmer med tillhörande samtalsunderlag.

Ta kontakt med idrottskonsulenten i din kommun för att arbeta med filmerna och materialet.

Här kan du läsa mer om satsningen i vårt informationsblad

Här kan du ta del av samtalsunderlaget

Er idrottsförening kan också söka projektstöd för att arbeta med trygg idrott inom barn- och ungdomsidrotten, läs mer om det här.

Se introduktionsfilmen: