Hem / Vi arbetar med

Vi arbetar för framtidens idrott

RF-SISU Småland arbetar med en rad olika områden, som du hittar i menyn här på webbplatsen. Idrottsrörelsens gemensamma mål i Strategi 2025 ska leda oss mot visionerna: "Svensk idrott - världens bästa" och "Idrottsrörelsens folkbildning - världens bästa". Målen är utgångspunkten för allt vi arbetar med. 

RF-SISU Småland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation. Därmed har vi två viktiga uppdrag – ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag.

RF-SISU Småland arbetar bland annat för:

  • Idrott för alla hela livet - en trygg idrott där alla känner sig välkomna och får utvecklas efter sina egna förutsättningar.
  • Fler och tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer, så att föreningslivet har någonstans att vara.
  • Ett starkt ledarskap där utbildning är ett viktigt verktyg.
  • En idrott som genomsyras av idrottsrörelsens värdegrund, fri från kriminalitet och fusk.
  • Att synliggöra att idrottsrörelsen gör Sverige starkare. Idrotten bidrar till bättre folkhälsa och regional utveckling i Småland.
  • Läs gärna mer om vad RF-SISU Småland är och vad vi står för på sidorna "Om oss" och "Styrande dokument"

Vi samverkar med

För att stärka idrottsrörelsen i Småland, samarbetar RF-SISU Småland med olika aktörer i distriktet.

Regioner

RF-SISU Småland samverkar ofta och gärna med våra tre regioner i distriktet – Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Vi driver bland annat flera olika projekt tillsammans. 

Kommuner

Flera av våra projekt och satsningar sker ofta i samverkan med en del av våra 33 kommuner.