Hem / Vi arbetar med / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

I satsningen ”Samling för daglig rörelse” är Riksidrottsförbundets uppdrag från regeringen att genomföra en nationell kraftsamling, med start 2018, för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse i anslutning till skoldagen.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Rörelsesatsningen

Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå. Vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv. Målet med satsningen är att alla barn ska våga, vilja, kunna vara delaktiga och känna rörelseglädje.

Satsningen innebär en samverkan med skolan. Vi vill tillsammans med skolan skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen.

Exempel:

  • Organiserade rastaktiviteter, utformade att i första hand locka elever som inte är aktiva.
  • Utbildning för skolpersonal i rörelseförståelse.
  • Tips kring rörelsepauser under lektionstid
  • Samordnare från RF:s distriktsidrottsförbund skapar nätverksträffar med fortbildning, inspiration och erfarenhetsutbyten 
  • Stötta i föreningssamarbeten

Vad är rörelseförståelse?

Rörelseförståelse handlar om att hitta sina verktyg för att våga, vilja och kunna vara fysiskt aktiv under hela livet.

 rörelseförståelse

 

Dessa tre komponenter skapar en helhet men är individuella. Varje barns behov av stöd och verktyg ser olika ut och behöver bemötas på olika sätt.

Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse. Därför är skolan en självklar plats att jobba utifrån. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barnen att kunna idrotta och vara i rörelse hela livet.

Tillsammans skapar vi förutsättningar

Vi vill bygga broar mellan skola och förening där barnet är i centrum. Här är exempel på hur vi hjälper till att sprida idrotten och dess möjligheter så att fler barn kan få ta del av det som görs för rörelse och glädje.

Om ni är en skola som ingår i Rörelsesatsning i skolan hjälper vi er gärna att komma igång och starta en skolidrottsförening. En skol-IF skapar gemenskap på skolan och får fler att röra på sig och ha kul. Mer om skol-IF

Exempel på idrottsförbund som arbetar för rörelseglädje för alla – och som har aktiviteter och material som passar för raster eller fritids:

Hand the ball

Hand the Ball Sverige engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum fokuserar vi på inkludering, kommunikation och försöker ta bort pressen på prestation och resultat. Mer om värdegrund och pedagogiken bakom Hand the ball

ParaMe

ParaMe är en ny tjänst från Parasportförbundet som informerar personer med funktionsnedsättning om möjligheterna till parasport i deras närområden. ParaMe ska också ge inspiration och vägledning till ett hälsosamt liv. Besök webbplatsen Para-Me.se

Skolboule

Boule är en perfekt skolaktivitet. Det är en inkluderande aktivitet där alla kan vara med oavsett individuella förutsättningar. Det är lätt att komma igång, här får du lära dig grunderna i boule och lära dig mer om tekniken.

Stjärnjakten

En del av Skidförbundets stora satsning Alla på snö, som får fler barn att uppleva snöglädje runt om i landet. Stjärnjakten kör igång vecka 45 och håller på till efter påsk vecka 14. Mer om Stjärnjakten

Har du fler exempel på idrotter som kan passa bra in i skolans vardag, hör av dig så kan vi se hur vi kan hjälpa er att sprida material och inspiration. Kontakta projektledare Kristin Ekblom på RF/SISU.

Läs mer om Rörelsesatsningen på RF:s hemsida.