Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 15 december 2023

RF-SISU Östergötland stöttar och utbildar föreningar och förbund till en verksamhet där barn och unga har kul, mår bra och får utvecklas i en trygg föreningsmiljö.

Många barn och unga idrottar i en förening på fritiden. Inom idrottsrörelsen benämner vi barn upp till 12 års ålder och ungdomar från 13 till 25 år. Eftersom alla utvecklas olika tar övergången mellan barn- och ungdomsidrotten också hänsyn till olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.

Sedan idrottsrörelsen startades av män för män har mycket hänt. Aktuell forskning om barns utveckling har lett till att fler föreningar anpassar verksamheten mer efter barnens villkor än tidigare. Tävling är en naturlig del av idrotten men den bör utformas så den stimulerar långsiktig utveckling istället för kortsiktigt resultat.

Barnkonventionen - En guide till idrottsföreningar och förbund. (pdf) Pdf, 540 kB.

Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en vägledning och ett stöd i förändringsarbetet mot att nå idrottsrörelsens gemensamma mål. Riktlinjerna omfattar verksamhet för alla barn och ungdomar upp till och med 19 år och är även RF:s sätt att beskriva barns och ungdomars rättigheter inom den svenska idrottsrörelsen.

Bedömning av barn och ungas bästa

Vägledning vid bedömning av barn och ungas bästa är ett stöd för idrottsförbund och föreningar i arbetet med att säkerställa barns och ungas rättigheter i idrottsverksamheten. Alla ska känna sig välkomna och trygga i idrottsrörelsen. Det ska finnas möjlighet att utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. I sin egen takt och efter sina förutsättningar.

Vägledning vid bedömning av barn och ungas bästa (pdf)

Om barn- och ungdomsidrott på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om hur man ska bedriva en bra barn- och ungdomsidrott. Där finns grundläggande tankar och riktlinjer, viktiga begrepp och information om vad barnkonventionen betyder för idrottsrörelsen.

Läs mer om barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundets hemsida

Sidan publicerades: 20 oktober 2022

Barn- och ungdomsidrott

Hos SISU Förlag finns böcker och webbplatser som beskriver hur träning för barn och ungdomar ska bedrivas för att skapa de bästa förutsättningarna för deras fysiska, psykiska, sociala och idrottsliga utveckling.