Street Games Academy

Sidan uppdaterades: 30 maj 2024

RF-SISU Västra Götaland driver tillsammans med regionens universitet och högskolor projektet Street Games Academy, med stöttning av Västra Götalandsregionen.

Street Games Academy syftar till att utveckla en långsiktig metod där akademin och idrottsrörelsen samarbetar med att använda idrotten som en arena och katalysator för förbättrade studieresultat, få fler att fullfölja sina studier och på sikt bredda rekryteringen till högre utbildning.

På flera platser, i bland annat Angered, Bergsjön, Frölunda, Hisingen (Göteborg), Södra Ryd (Skövde), Kronogården (Trollhättan), Dalaberg (Uddevalla), Hässleholmen, Norrby (Borås), genomför vi läxläsning i samband med idrottsträningar. Arbetssättet gör att fler ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden ser eftergymnasiala studier som en möjlig väg i livet.

Street Games Academy arbetar aktivt med att främja samarbete och kommunikation mellan skolor och idrottsföreningar för att skapa en mer sammanhängande supportstruktur för barnen.

Vi strävar efter att informera och öka medvetenheten om idrottsföreningarnas positiva påverkan och möjligheter för barn och unga. På flera av de platserna vi har läxhjälp är barnen ej aktiva i idrottsföreningar. Genom att erbjuda läxhjälp som en del av Street Games Academy skapar vi en möjlighet för barnen att delta och engagera sig även om de inte är medlemmar i en idrottsförening.

Vi har öppen kommunikation och dialog försöker vi skapa en plattform där barnen kan uttrycka sina behov och önskemål för att forma stödåtgärder som är anpassade till deras krav. Dessutom strävar vi efter att med information förklara och visa på fördelarna av idrott i samband med studier och personlig utveckling.

Hur funkar det?

Idrottsföreningar genomför läxhjälp en gång i veckan i samband med träning och två föreningsledare och två studenter medverkar vid varje tillfälle, under hösten var 30 studenter med från olika universitet.

När är det?

En gång i veckan på de olika platserna, i Bergsjön är det exempelvis på onsdagar.

Vilka högskolor och universitet är med och samarbetar?

Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås, Chalmers, Göteborgs Universitet och Högskolan i Väst.

Utbildningar

Vi har flera utbildningar varje år där vi fokuserar på ledarskap, interkulturalitet och Peer assisted learning - Peer learning är en pedagogisk modell som lägger tonvikten på ett studentaktiverande arbetssätt där studenterna uppnår färdigheter och kunskaper tillsammans. Ordet peer betyder jämbördig, och avser medstudent. Ibland kallas peer learning också för kamratlärande eller lärande i par.

Arbetssättet med Street Games Academy fortsätter att vara givande och lärorikt, där projektet fortsatt att engagera och stödja ungdomar genom idrott, läxhjälp och samhällsengagemang. Erfarenheterna kommer användas för att ständigt förbättra och anpassa verksamheten för att möta målen om ökad studiemotivation och fullföljda studier

Street Games Academy mentorskapsprogram

För att uppnå syftet; att erbjuda hängivna idrottsungdomar i idrotter med svag studiekultur, studievägledning och studiementorskap för att fullfölja gymnasiestudier och komma igång med postgymnasiala studier, har vi ett mentorskapsprogram med mentorer och adepter.

Adepten är en aktiv idrottare 16 år + som vill studera vidare och känner att man skulle behöva hjälp med studievägledning och en mentor för att nå sina studiemål parallellt med sin idrottskarriär.

Mentorn är en person som själv utövar eller har utövat någon idrott och har ett stort idrottsengagemang och som har kombinerat idrott med studier på hög nivå. Mentorskapet som sträcker sig på ett års tid ska vara ett meningsfullt utvecklande och roligt utbyte, tillgång till studievägledning, utbildning i mentorskap, viktig erfarenhet och ledarskapsutveckling samt chans att uppnå dina studiemål i samband med din idrottskarriär/idrott.

Foto: Hanna Havstam Ghodrati

Sidan publicerades: 16 november 2022

ÄR DU OCKSÅ INTRESSERAD AV ATT VARA MENTOR ELLER ADEPT?

KONTAKT