Street Games Academy

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

Street Games Academy är modellen som utvecklats ur Street Games i ett samarbete med fem lärosäten i Västra Götaland för att erbjuda läxhjälp, mentorskap och kostkunskap. De parter som samarbetar är Göteborgs Universitet, Chalmers, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Västra Götalands Regionen och RF-SISU Västra Götaland.

Syftet är att använda idrottens dragningskraft på ungdomar för att få dem att öka sin studiemotivation, förbättra sina studieresultat och öka sina kostkunskaper. Syftet är också att erbjuda hängivna idrottsungdomar i idrotter med svag studiekultur, studievägledning och studiementorskap för att fullfölja gymnasiestudier och komma igång med postgymnasiala studier.

Mål: är att fler ungdomar ska fullfölja sina studier och läsa vidare vid ett universitet eller högskola.

Street Games Academy omfattar idag 5 lärosäten, 12 idrottsföreningar på 9 olika platser i regionen.

Street Games Academy mentorskapsprogram

För att uppnå syftet; att erbjuda hängivna idrottsungdomar i idrotter med svag studiekultur, studievägledning och studiementorskap för att fullfölja gymnasiestudier och komma igång med postgymnasiala studier, har vi ett mentorskapsprogram med mentorer och adepter.

Adepten är en aktiv idrottare 16 år + som vill studera vidare och känner att man skulle behöva hjälp med studievägledning och en mentor för att nå sina studiemål parallellt med sin idrottskarriär.

Mentorn är en person som själv utövar eller har utövat någon idrott och har ett stort idrottsengagemang och som har kombinerat idrott med studier på hög nivå. Mentorskapet som sträcker sig på ett års tid ska vara ett meningsfullt utvecklande och roligt utbyte, tillgång till studievägledning, utbildning i mentorskap, viktig erfarenhet och ledarskapsutveckling samt chans att uppnå dina studiemål i samband med din idrottskarriär/idrott.

Foto: Hanna Havstam Ghodrati

Sidan publicerades: 16 november 2022

ÄR DU OCKSÅ INTRESSERAD AV ATT VARA MENTOR ELLER ADEPT?

KONTAKT

MED STÖD FRÅN: