Våra projekt och satsningar

Sidan uppdaterades: 15 maj 2024

RF-SISU Västra Götaland arbetar med projekt inom flera verksamheter och nivåer, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det handlar om satsningar som bedrivs i projektform under en begränsad tid för att skapa förflyttningar av olika verksamheter. Från ett nuläge till ett önskat nyläge. Det kan exempelvis handla om att skapa nya former för idrott, skapa mer rörelse i skolan eller skapa mer plats för idrott.

Den gemensamma nämnaren för våra satsningar är att de alla syftar till att öppna upp idrotten i Västra Götaland för fler målgrupper. Idrott är för alla, hela livet.