Ansök om LOK-stöd för hösten 2023 senast 25 februari

Nu är det hög tid för föreningar att ansöka om statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) för höstens aktiviteter 2023.

Sidan uppdaterades: 19 januari 2024

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år.

LOK-stödet är avsett att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Sista ansökningsdag för höstens aktiviteter är 25 februari.

Inläsning från externa system av föreningens närvaroregistrering till IdrottOnline
De externa systemen brukar ha en deadline lite tidigare än den 25 februari (vanligen den 20/2). Detta för att det ska finnas en marginal för att aktiviteterna ska hinna läsas över till IdrottOnline.

Förra perioden var det extrema problem med kö vid inläsning så tänk på att vara ute i god tid innan den 25 februari med inläsningen av föreningens närvaroregistrering till IdrottOnline.

Här kan du läsa mer om LOK-stöd

Sidan publicerades: 19 januari 2024