LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 27 september 2023

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Det finns även ett kommunalt aktivitetsstöd. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler, ta kontakt med din kommun eller fråga din kommuns idrottskonsulent.

Så söker du LOK-stöd

Ansökan görs via din föreningssida på IdrottOnline Klubb.

Sista ansökningsdag

Ansökan för våren (1/1-30/6: 25 augusti
Ansökan för hösten (1/7-31/12): 25 februari

För ansökan som inkommer efters sista ansökningsdag görs ett avdrag enligt följande:

  • Ansökan som inkommer 26 augusti–1 september respektive 26 februari–1 mars reduceras med 25 procent.
  • Ansökan som inkommer 2 september–15 september respektive 2 mars–15 mars reduceras med 50 procent.
  • Ansökan som inkommer 16 september–30 september respektive 16 mars–31 mars reduceras med 75 procent.
  • Ansökan som inkommer 1 oktober–15 december respektive 1 april–15 juni ska avslås.

Tänk också på att ju tidigare man skickar in sin ansökan, desto större chans har föreningen att få utbetalning av LOK-stöd redan i den första utbetalningen som sker en vecka efter sista ansökningsdag.

Digital närvaroregistrering

Sedan den 1 juli 2020 är det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt.

Föreningar måste, för att kunna söka LOK-stöd, närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in. Föreningar kan även välja att använda någon av de externa system där det finns möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline.

Läs mer om digital närvaroregistrering på Riksidrottsförbundets webbplats.

Sidan publicerades: 4 oktober 2022

KONTAKT

Nya LOK-stödsregler

Den 1 juli 2023 införs nya LOK-stödregler.

Läs mer om reglerna på RF:s webbplats!