Idrottsklivet

Idrottsklivet

Sidan uppdaterades: 15 januari 2024

Idrottsklivet är ett regeringsuppdrag till Idrottsrörelsen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga. Syftet är att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. Regeringen tillför ett årligt stöd på 100 miljoner till idrottsrörelsen.

Idrottsklivet drivs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, elva av våra RF-SISU distrikt, där RF-SISU Västmanland är ett av distrikten, samt 14 specialidrottsförbund. Idrottsrörelsens gemensamt beslutade strategi innehåller ambitioner om en idrott för alla, där möjligheten att engagera sig i en förening är oberoende av individens ekonomiska förutsättningar eller vart du bor. Genom Idrottsklivet kan vi utmana idrottens traditionella normer och strukturer och rikta resurser dit behovet är som störst.

Målet

Den övergripande målsättningen med Idrottsklivet är att öka:

  • Antalet personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
  • Antalet IF som bedriver verksamhet i angivna områden.
  • Antalet idrotts- och ungdomsledare som verkar i angivna områden.
  • Deltagarnas uppfattning om en mer aktiv och meningsfull tillvaro.

Under hösten 2023 har den lokala planeringen kommit i gång i de 61 utvalda områdena (baserat på Polismyndighetens bedömning av utsatta områden från 2021). Riksidrottsförbundet fördelar medel till Specialidrottsförbunden och RF-SISU distrikten, som i sin tur gör bedömningen vilka resurser och medel som går till idrottsföreningarna utifrån de planerade insatserna.

I Västmanland återfinns ett område på Polismyndighetens lista för utsatta områden (2021) och det är Bäckby i Västerås. Under hösten 2023 har vi startat upp arbete med kartläggning och dialog med specialidrottsförbund, idrottsföreningar och externa aktörer som till exempel kommunen och andra civilsamhällesorganisationer. Under 2024 fortsätter arbetet på Bäckby med samverkan och aktiviteter med långsiktighet, delaktighet och hållbarhet i fokus.

Läs mer om Idrottsklivet, deltagande RF-SISU distrikt och specialidrottsförbund här: Idrottsklivet - Riksidrottsförbundet (rf.se)

Sidan publicerades: 15 januari 2024

Kontakt

Frida Storm Nilsdotter

Idrottskonsulent

010-476 48 12

Inkludering
Utbildare: rörelseförståelse och grundutbildning för tränare

Kontakt

Hanna Koivisto

Idrottskonsulent

010-476 48 03

Bridge (MO), schack (MO), fotboll.
Inkludering