Föreningskunskap

Sidan uppdaterades: 15 februari 2024

RF-SISU Västernorrland arbetar för att länets idrottsföreningar ska ha kunskaper i föreningskunskap vilket ger förutsättningen för att driva en demokratisk och väl fungerande verksamhet.

En del av svenska idrottsrörelsen

Du som föreningsledare och din idrottsförening ingår i ett större sammanhang, den svenska idrottsrörelsen, vår största och mest levande folkrörelse med cirka 20 000 idrottsföreningar, varav cirka 600 i Västernorrland. Idrottsrörelsen är organiserad i 72 olika Specialidrottsförbund (SF) som i sin tur är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF).

RF har ett ansvar att leda, företräda och stödja idrotten nationellt. För det regionala stödet finns 19 distrikt varav RF-SISU Västernorrland är ett. Specialidrottsförbunden ansvarar för att utveckla den specifika idrotten nationellt.

Bilda och driva förening

Vi blir starkare tillsammans! Det är en av anledningarna till att vi går samman och bildar en förening. Att verka inom en förening är ofta lustfyllt, skapar mening i tillvaron, och kan skapa vänskapsrelationer för livet. Men att verka inom en förening eller i ett förbund kan även medföra att det ibland uppstår gnissel, strul och konflikter.

Ramar och regler

I och med att din förening är en del av idrottsrörelsen finns det både ramar och stöd för föreningarnas verksamhet. Vi har bland annat stadgar, tävlingsregler, värdegrunder och policys att förhålla oss till, både på förenings- och förbundsnivå. Ibland uppstår funderingar eller till och med konflikter kring hur dessa ska tolkas. Och det saknas lagstiftning kring ideell förening, varför svaren ibland får sökas i praxis. Det finns ett ansvar som är tudelat. Dels handlar det om att som förening agera på ett sätt som tar hänsyn till vad som är bäst för föreningens medlemmar. Dels innebär ansvaret att agera på ett sätt som går i linje med de tankar och intentioner som den egna idrotten har, såväl som idrottsrörelsen i sin helhet. Det är därför viktigt att känna till hur idrottsrörelsen hänger samman.

Driva idrottsförening

För att driva en förening krävs det kunskap inom en hel del områden. En grundläggande utbildning för till exempel styrelsen gör att föreningen får bättre förutsättningar att skapa bra styrande dokument och att göra mer rätt från början. Därigenom skapas också förutsättningar för att ägna tiden till det vi förmodligen vill göra, det vill säga till idrotten. För att lära dig hur allt går till kan du kontakta RF-SISU Västernorrlands idrottskonsulent i din kommun. Vi erbjuder även utbildning för föreningsledare. I introduktionsutbildningen lyfts några viktiga områden fram: som fokus på engagemang, verksamhetsutveckling, demokratiska processer och hur en förening byggs upp och bör styras.

På vår webbplats hittar du bra information för dig som driver en idrottsförening i distriktet.

Bilda idrottsförening

Att driva en idrottsförening är både stimulerande och roligt. Men det finns saker att fundera över innan du startar föreningen. Bland annat bör du vara klar över varför du vill bilda en förening. Med föreningen följer också ett ansvar.

På vår webbplats kan du läsa mer om hur du bildar en idrottsförening.

Frågor och svar

På den här sidan på rf.se finns svar på idrottsjuridiska frågor som Riksidrottsförbundets jurister fått från till exempel förbund, föreningar och enskilda medlemmar.

Vi kommer till er förening

Om du i rollen som medlem eller i rollen som föreningsrepresentant har funderingar kring föreningskunskapsfrågor så kan du höra av dig till oss! Vi på RF-SISU Västernorrland hjälper gärna till med allmänna frågor rörande juridik, till exempel när du ska bilda förening, genomföra ett årsmöte eller ta fram stadgar.

Vilka är era största utmaningar? Behöver ni till exempel hjälp med att utbilda en valberedning eller sätta er in i ekonomi, regler och skatter? Ta kontakt med oss så startar vi utvecklingsresan och gör din förening starkare - tillsammans. Vi kommer gärna ut till er!

Sidan publicerades: 14 november 2022

Kontakta din idrottskonsulent

Hantera registerutdrag

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.