Utbildning/Folkbildning

Sidan uppdaterades: 30 januari 2023

RF-SISU Västerbotten är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Västerbotten. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund med målet att utveckla såväl föreningar som individer. Idrottsrörelsens folkbildning bygger på din egna drivkraft att utvecklas och ditt engagemang att delta. Du är med och styr form, innehåll och möter andra i ett gott samtal som genererar nya kunskaper. Tillsammans sätter vi idéer i rörelse.

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre. Genom folkbildningen får du möta andra och du får en möjlighet att både lära och läras, hela livet – livslångt lärande är lika viktigt som livslångt idrottande.

Våra idrottskonsulenter skräddarsyr tillsammans med dig det bästa upplägget för just din förening. För att få veta mer om samverkan kring utbildning och folkbildning, kontakta din idrottskonsulent.

Våra sex verksamhetsformer

Föreningsbesök
Genom föreningsbesöket kommer vi till er. Att träffa din förening på er hemmaplan gör det enklare för oss att förstå er vardag, vilket i sin tur gör att våra idrottskonsulenter kan ge bättre råd och stöd kring just din förenings utbildnings- och folkbildningsarbete. För att få veta mer och/eller boka ett föreningsbesök, kontakta din idrottskonsulent.

Lärgrupp
I en lärgrupp är det deltagarna själva som skapar lärandet genom att söka kunskap utifrån sina behov och intressen. Deltagarna lär genom att stöttas av en kompetent lärgruppsledare som ser till att samtal och dialoger utvecklar såväl individer som föreningen. Metoden att i grupp, efter egna behov och egen planering, lära sig saker tillsammans utgör grunden för idrottsrörelsens folkbildning. Lärandet bygger på att du själv är med och påverkar och är delaktig. Läs mer om lärgrupper.

Kurs
När du deltar i en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. RF-SISU Västerbotten erbjuder idrottsövergripande utbildningsverksamhet för både tränare som föreningsledare, som hålls efter samma plan i hela landet. Vi erbjuder också lokalt framtagna kurser i allt från digital kommunikation till tejpning av vrickade fötter. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle. Alla våra aktuella kurser hittar du här.

Processarbete
Med stöd av RF-SISU Västerbotten kan din förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete mot ett bestämt mål. Arbetet leds av någon av våra kompetenta processledare som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna. Vi har exempelvis hjälpt många föreningar att ta fram en värdegrund där allt föreningen tycker är viktigt samlas på ett ställe, och som alla kan enas om. För att få veta mer om processarbete, kontakta våra idrottskonsulenter.

Föreläsning
Att få ny kunskap genom att lyssna på en föreläsning är något som de flesta känner igen och som är vanligt inom idrottsrörelsen. Kända föredetta idrottare, idrottsledare eller experter på ett visst omårde blir ofta anlitade som inspiratörer och för att dela med sig av sin kunskap. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade. Vissa föreläsningar erbjuder vi också att ta del av på distans via webben. Här hittar du alla våra aktuella föreläsningar.

Kulturarrangemang
En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar. Även detta kan göras i samverkan med oss och registrerars som folkbildningsaktivitet.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Aktuella utbildningar

Bokningsbara utbildningar

Digital folkbildning och utbildning

När vi inte kan träffas fysiskt finns möjlighet att samtala och delta i utbildningar digitalt. Läs mer om digital folkbildning och utbildning här.

Utbildningswebbar