Utbildning/Folkbildning

Sidan uppdaterades: 2 januari 2024

RF-SISU Västerbotten är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Västerbotten. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund med målet att utveckla såväl föreningar som individer. Idrottsrörelsens folkbildning bygger på din egna drivkraft att utvecklas och ditt engagemang att delta. Du är med och styr form, innehåll och möter andra i ett gott samtal som genererar nya kunskaper. Tillsammans sätter vi idéer i rörelse.

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre. Genom folkbildningen får du möta andra och du får en möjlighet att både lära och läras, hela livet – livslångt lärande är lika viktigt som livslångt idrottande.

Våra idrottskonsulenter skräddarsyr tillsammans med dig det bästa upplägget för just din förening. För att få veta mer om samverkan kring utbildning och folkbildning, kontakta din idrottskonsulent.

Idrottens folkbildning – 5 sätt att lära och utvecklas tillsammans

När din förening vill genomföra folkbildningsaktiviteter tillsammans med oss på RF-SISU Västerbotten finns det ett antal olika sätt att göra det på. Vi kallar det för verksamhetsformer. Det är dessa som vi och din förening kan få statligt stöd för. Stöd som innebär ökade möjligheter till fortsatt föreningsutveckling. Vi har fem verksamhetsformer:

Lärgrupp

Lärgruppen är en enkel metod när du och din förening vill lära något nytt, idéarbeta, planera, utvärdera, reflektera och utvecklas tillsammans. Den bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del av och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Det är samtal och idéarbete i mindre grupper kring det som är aktuellt och relevant. Metoden passar föreningens alla medlemmar; ledare, tränare, styrelsen, föräldrar, funktionärer och utövare.

Här kan du läsa mer om hur en lärgrupp fungerar

Exempel: Föreningen genomför ett värdegrundsarbete i samtliga ungdomslag. Alla ungdomar träffas i mindre grupper, får komma till tals och forma vad som ska gälla i laget och de ska bete sig mot varandra.

Kurs

En kurs ska ha en kursledare, en inriktning och ett uttalat utbildningsmål. Att få prova på och att reflektera är viktiga inslag i kursen.

Exempel: Föreningen genomför en idrottsskadekurs för ledarna i föreningen.

Processarbete

Verksamhetsformen processarbete passar bra när föreningen vill kraftsamla för att stärka organisationen, strukturen och utveckla eller förändra sin verksamhet. RF-SISU Västerbotten ställer upp med processledare och guidar föreningen mot uppsatta mål.

Vill din förening ta nästa kliv i er utveckling, men vet ni inte riktigt hur ni ska göra? Då kan ett processledarlett utvecklingsarbete vara något för er. Ta kontakt med våra idrottskonsulenter så berättar vi mer.

Exempel: Föreningen har ingen röd tråd som alla i verksamheten kan förhålla sig till. Det har varit lite rörigt och på senare tid har några ”incidenter” inträffat där ledare och föräldrar varit oense och betett sig illa. Det finns behov av en gemensam värdegrund och policy. RF-SISU Västerbottens processledare leder en utvecklingsprocess där medlemmarna tillsammans arbetar fram vad som ska gälla i föreningen.

Föreläsning

Föreläsning är en vanlig form av lärande inom idrotten. En eller flera personer berättar om något som föreningen och medlemmarna tycker är intressant, eller som man behöver lära sig mer om.

Exempel:
– Föreningen samlar föräldrar och andra vuxna till en kostföreläsning för att lära sig mer om hur barnen kan äta – före, under och efter träning och tävling.
– En medlem har varit på en intressant resa. Hon har bjudits in för att berättar om sina upplevelser för klubbens ungdomar, som samlats en kväll för att svetsa samman gänget.

Kulturarrangemang

Ett kulturarrangemang ger deltagarna möjlighet till en kulturupplevelse, till exempel teater, musik, sång, film, dans och utställningar.

Exempel: Föreningen har till sitt 50-årsjubileum planerat och producerat en utställning om föreningens 50 år. Utställningen visas i samband med jubileumsdagen som samlar medlemmarna i föreningen. Utställningen räknas som ett kulturarrangemang och de förberedande träffarna där utställningsgruppen arbetar med att ta fram utställningen gjordes i en lärgrupp.

Regler för våra verksamhetsformer

Om en aktivitet ska godkännas som bidragsberättigad folkbildning gäller att den behöver uppfylla följande krav:

Vad är en resurs för folkbildning?

Genom att jobba fram en folkbildnings- och utbildningsplan tillsammans med oss skapas möligheter att få resurser till utveckling av er förening. Det kan handla om att vi på RF-SISU Västerbotten tar kostnader för lärande material, föreläsare, kursledare, lokalhyra, pedagogiska och digitala hjälpmedel, studiebesök med mera.

Redovisa folkbildning

Att genomföra en lärgrupp eller någon av de andra formerna för folkbildning innebär ett visst administrativt arbete. Redovisningen är en förutsättning för att din förening ska få tillgång till det stöd som vi på RF-SISU Västerbotten erbjuder.

Så här rapporterar du folkbildning till RF-SISU Västerbotten.

Berätta att ni gör det här tillsammans med oss

Alla som som deltar i lärgrupp, kurs, föreläsning, processarbete eller ett kulturprogram ska känna till att den genomförs tillsammans med oss på RF-SISU Västerbotten. Det är viktigt då det handlar om att säkerställa att din förening ska kunna ta del av de folkbildningsresurser som RF-SISU Västerbotten har för att genomföra folkbildning i föreningen.

  • Du som ledare för folkbildningsaktiviteten har ansvar för att de som deltar känner till att ni gör det här tillsammans med RF-SISU Västerbotten.
  • Er förening ansvarar för att RF-SISU Västerbotten logotypen finns med på inbjudningar, kallelser och annonser.
  • Berätta om att er förening samverkar med RF-SISU Västerbotten på er webbplats.
    Här kan du ladda ned vår logotype.

"Välkommen som deltagare i en lärgrupp" är ett informationsmaterial som du med fördel kan dela ut eller gå igenom med deltagare som är med i lärgrupper.

Ladda ner infobladet "Välkommen som deltagare i en lärgrupp (pdf)"

Sidan publicerades: 2 november 2022

Aktuella utbildningar

Bokningsbara utbildningar

Digital folkbildning och utbildning

När vi inte kan träffas fysiskt finns möjlighet att samtala och delta i utbildningar digitalt. Läs mer om digital folkbildning och utbildning här.

Utbildningswebbar