En grupp idrottsaktiva sitter i en cirkel på golvet till en idrottshall

Lärgrupper och lärgruppsledare

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Lärgruppen är en verksamhetsform inom folkbildningen som används när din förening eller ditt lag vill lära sig något nytt och utvecklas tillsammans. En lärgrupp är en mindre grupp människor som regelbundet träffas för att tillsammans samtala kring ett visst ämne. Lärgruppen är idrottsrörelsens "studiecirkel".

Lärgruppen bygger på det goda samtalet mellan deltagarna och ska möjliggöra utbyte av erfarenheter, olika perspektiv och olika upplevelser.

Vem ingår i en lärgrupp och vad samtalas det om?

En lärgrupp kan bestå av ledare, tränare, föräldrar eller utövare och kan i stort sett utgå ifrån vilket tema som helst. Ämnet bestäms av deltagarna, men ska ha ett syfte, ett mål och ett lärande perspektiv utan att innefatta idrottsutövande. Det kan till exempel handla om policyfrågor, värderingar och språkbruk eller teoretiska kunskaper inom en idrott. Det kan handla om att arbeta med visioner och mål eller att utvecklas och må bra som tränare och ledare. Det viktiga är att temat är meningsfullt för er grupp och skapar engagemang. Som utgångspunkt kan gruppen använda ett lärgruppsmaterial i det valda ämnet. Det kan vara böcker, filmer, poddar, dialogdukar, arbetsböcker eller tidningsartiklar.

När och hur genomförs lärgruppen?

Lärgruppen genomförs när och var som helst, kanske i samband med ordinarie träffar eller vid ett helt separat tillfälle. Våra idrottskonsulenter finns med som stöd när ni behöver. Det kan till exempel ske genom att ge förslag på pedagogiskt upplägg, tips om bra material och stöd för hur ni bygger bra lärandemiljöer. Under tiden lärgruppen genomförs kan konsulenten finnas till hjälp om ni känner er osäkra i en fråga. Efter lärgruppen har genomförts kan idrottskonsulenten stämma av med er hur det gått, hur ni vill gå vidare och ge förslag på vad ni kan göra för att ytterligare ta ett steg mot den utveckling ni vill nå. Vi stöttar även med med administration och vissa kostnader kring lärgruppen. Det kan exempelvis handla om kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. Kontakta din idrottskonsulent så får du veta mer.

Lärgruppsledaren – samordnare, inspiratör och samtalsledare

Alla deltagare förutsätts delta aktivt i en lärguppen, men någon måste ta ansvaret för att leda samtalet framåt och även se till att alla får komma till tals. Här fyller lärgruppsledaren en väldigt viktig funktion. Lärgruppsledare är som regel utsedda personer i föreningen, ofta personer som redan har ett ledaruppdrag. Lärgruppsledaren behöver inte vara expert på ämnet som ni ska samtala kring och behöver inte heller kunna ha svar på alla frågor. Det är gruppen tillsammans som ska skaffa den nya kunskapen och hitta svaren ni söker. Lärgruppsledaren har uppgiften att vara en form av samordnare och inspiratör – att se till att deltagarna i gruppen mår bra, fungerar på ett bra sätt och kommer framåt i sitt arbete. Här hittar du en guide med tips och idéer som underlättar ditt uppdrag som lärgruppsledare.

Kom igång med lärgrupper

Lärgrupper är mycket vanliga i Västerbottens idrottsföreningar och vår kommunikation kring lärgrupperna sker i hög grad med föreningens utbildningsansvarige. Om du är en ny ledare i din förening om vill veta vilka lärgrupper föreningen genomför, kan första steget vara att fråga dina ledarkollegor eller din förenings utbildningsansvarige. Du är så klart alltid välkommen att höra av dig direkt till någon av våra idrottskonsulenter.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Kontakt

Annelie Nilsson

Verksamhetschef norra Västerbotten

0910-892 65

Kommunansvar: Skellefteå

Digital folkbildning och utbildning

Om vi inte kan träffas fysiskt finns möjlighet att samtala och delta i utbildningar digitalt. Läs mer om digital folkbildning och utbildning här.