Föreningsutveckling och engagemang

Sidan uppdaterades: 17 maj 2024

Målstegen Pdf, 558 kB. – En förening eller ett förbund tar form genom att man formulerar verksamhetsinriktning och tydliggör sin profil. Man slår fast vad som ska styra och vilka förhållningssätt som ska finnas. Det finns många olika sätt att göra beskrivningar och många olika begrepp som används. Målstegen är en modell!

Roller och tillhörande arbetsuppgifter i förening – en samling av förslag på arbetsuppgifter (och roller) som finns i en styrelse. Använd texten som en grundmall för att skapa er egen fördelning och lägg till saker som ni gör i er förening.

Sidan publicerades: 2 november 2022