IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för hela den svenska idrottsrörelsen och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.

Systemet är byggt utifrån att föreningen ska hitta allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister, ansökan till LOK-stöd och andra ekonomiska stöd, administration av utbildningar och tävlingar, och mycket mer. Föreningar och förbund anslutna till Riksidrottsförbundet får tillgång till IdrottOnline helt kostnadsfritt.

Administrations- och kommunikationsverktyg

Administrationsverktyget innehåller information och kopplingar kring person och organisation inom hela idrotten. Tack vare detta underlättar IdrottOnline både obligatorisk och nödvändig administration inom en idrott. Som exempel kan nämnas digitaliserad bidragsansökan, föreningens webbaserade medlemsregister kopplat mot SPAR-registret och ett automatiserat underlag för LOK-stödsansökan.

Kopplat mot administrationsdatabasen finns även ett kommunikationsverktyg som, förutom att erbjuda en hemsideslösning, även underlättar övrig kommunikation genom sin koppling till person och organisation. Detta gör det möjligt att styra riktad information inom idrottsrörelsen och hjälper i sin tur att hålla administrationsverktyget i systemet uppdaterat.

Naturlig länk mellan distrikt, förbund och förening

IdrottOnline finns också för distrikt (DF) och specialidrottsförbund (SF/SDF). Samtliga DF och de allra flesta SF använder IdrottOnline. Förbundens hemsidor är byggda på samma sätt som för föreningar, vilket göra att flöden från förbunden också kan nås av föreningarna. Den gemensamma koppling till administrationsverktyget gör också att förbund och föreningar enkelt kan samverka.

Mer om IdrottOnline

Funktioner
Här kan du läsa mer om de olika funktioner som IdrottOnline har.

Support
Här hittar du kontaktuppgifter till IdrottOnline-supporten och förklarande filmer och manualer.

Aktivera
Här aktiverar du IdrottOnline för din förening eller förbund.

Sidan publicerades: 28 oktober 2022