En grupp barn på golvet till en idrottshall

Stöd till förening

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

RF-SISU Västerbotten vill vara idrottsföreningars och idrottsförbunds bästa vän och stöd i vardagen. Stödet vi erbjuder kan innefatta ekonomiska bidrag, men kan också vara andra typer av stöd, till exempel stöd för kommunikation, administration, ekonomi, rådgivning kring lagar och juridik eller utförande av praktiska tjänster. Nedan listas alla stödformer som vi kan erbjuda din förening. Har du några frågor, börja med att kontakta din idrottskonsulent.

 • Konsulentstöd
  Alla föreningar har en idrottskonsulent hos RF-SISU Västerbotten knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just din förening? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter. Är du osäker på vilken konsulent som ansvarar för din förening? Kontakta Susanne Sjöström, 090-695 56 03, så guidar hon er rätt.

 • Idrottsservice
  Vårt helägda sociala företag Idrottsservice erbjuder hjälp med allt från bokföring och redovisning till gräsklippning och lokalskötsel – allt för att underlätta för föreningarna och ge mer tid åt idrott. Läs mer om Idrottsservice tjänster.

 • Projektstöd
  Det ekonomiska stöd som tidigare hette Idrottslyftet togs bort 1 januari 2020. Det ersattes av projektstöd för anläggning och projektstöd för barn- och ungdomsidrott.
 • Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)
  LOK-stöd är ett ekonomsikt stöd som kan sökas av alla idrottsföreningar som är anslutna till ett specialidrottsförbund med medlemskap i Rikdsidrottsförbundet, och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Läs mer om LOK-stöd här.
 • IdrottOnline
  RF-SISU Västerbotten erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline, idrottens eget administrativa system. Detta kan göras via telefon, e-post, föreningsbesök eller vid våra lokala workshop-tillfällen. Läs mer om vårt Idrottonline-stöd.
 • Skattefrågor
  RF-SISU Västerbotten samarbetar med Skatteverket för att idrottsföreningar och förbund ska få hjälp med frågor om skatter och avgifter. Vid skattefrågor – läs mer här.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022