Stärk föreningens ledare

Sidan uppdaterades: 12 mars 2024

Din förening kan söka projektsstöd för att stärka föreningens ledare, så att de kan skapa förutsättningar för barn och ungdomar att idrotta i förening så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

De ideella idrottsledarna är ryggraden i den svenska idrottsrörelsen. Det kan handla om lagledare, tränare, förtroendevalda, funktionärer, domare eller andra viktiga funktioner. Gemensamt för alla är att de är grunden till en sund och hållbar idrott. Vår idrottsrörelse är en helt fantastisk arena för gemenskap, hälsa, prestationer på alla nivåer, inkludering och så mycket mer. Det är en plats där barn och ungdomar växer upp, får självförtroende och växer som människor.

Exempel på aktiviteter ni kan få stöd för

Nedan ser du vad den här satsningen konkret kan innebära i er förening, med några exempel på aktiviteter ni kan ansöka om projektsstöd för att genomföra.

 • Låt era tränare gå Grundutbildning för tränare
  Detta är en idrottsövergripande grundutbildning som riktar sig till alla tränare och ledare inom idrottsrörelsen. Utbildningen är utformad så den passar dig som är eller vill bli tränare för barn, ungdomar eller vuxna, oavsett idrott där stor vikt läggs på själva ledarskapet. Läs mer om utbildningen här.

 • Stärk föreningens styrelse genom Grundutbildning för föreningsledare
  Denna utbildning ger er möjlighet att utbilda och utveckla föreningens eller sektionens styrelse i syfte att göra arbetet mer långsiktigt hållbart. Oavsett om du är helt ny i styrelsen eller har lång erfarenhet är detta det bästa sättet att utveckla föreningen och hitta ett bra samspel i styrelsen. Läs mer om utbildningen här.

 • Delta på träningsläger för styrelsen i Lycksele
  Ta chansen att under ett dygn fördjupa ert styrelsearbete och jobba med att utveckla ert sätt att leda föreningen, hitta roller i styrelsen samt gemensamt ta fram en utvecklingsplan och möjligheter för kommande år. Under träffen finns även goda möjligheter att byta erfarenheter med andra föreningar och ge varandra tips och goda idéer. Kontakta någon av våra idrottskonsulenter för att få veta mer.
 • Skapa engagemang genom vår engemangsmodell
  Här har ni som styrelse möjlighet att jobba med vår utvecklade engagemangsmodell, som bygger på att fler personer ska göra lite i er organisation – en hållbar fördelning av de ideella uppdragen. Kärnan i modellen handlar om att ta fram en struktur för att öka och behålla engagemang över tid i föreningen, så att fler orkar och vill engagera sig.
 • Jobba strukturerat med mentorskap
  För att en ny person snabbt ska komma in i sin roll, oavsett om det är en ny ledare eller en ny föreningsledare, så behövs mentorer. Detta jobb kan handla om att ta fram en plan för hur ett mentorskap skulle kunna se ut, en plan för implementering och rekrytering samt att skapa mötesplatser för dessa nya personer och mentorer.

 • Ledarforum – mötesplatsen för ledare
  Detta är en mötesplats för dig som föreningsledare, ledare/tränare eller förälder. Här får du ta del av den senaste forskningen kopplat trygga och utvecklande idrottsmiljöer, hur vi kan skapa en mer inkluderande idrott och hur psykiskt hälsa kan främjas hos era aktiva. Läs mer om Ledarforum här.

Så ansöker du

Är din förening intresserad av arbeta med någon eller flera delar inom ramen för den här satsningen, kontakta någon av våra idrottskonsulenter så hjälper de dig med att göra ett upplägg som passar er och stötta er i ansökan.

Sidan publicerades: 23 februari 2024

Ledarforum