Ett barn som springer och jublar på en fotbollsplan

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 17 april 2023

Hos oss på RF-SISU Västerbotten kan din idrottsförening söka projektstöd för att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet i linje med målen i Strategi 2025. Stöd kan också sökas från din idrotts specialidrottsförbund.

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilka kan sammanfattas med ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under 2022—2023. I och med kriget i Ukraina finns det också möjlighet att söka stöd för verksamhet som riktar sig mot barn på flykt.

Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Projektstödet kan med fördel riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”).

Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer. Inom de inriktningar som anges nedan finns det även möjlighet att ge stöd till nya föreningar eller ny föreningsverksamhet.

Exempel på satsningar att söka stöd för:

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”) ge stöd till verksamhet och material efter föreningars behov.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att varje SF såväl breddar som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Utgångspunkten för det sökbara området är idrottsrörelsens gemensamma utmaning med att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern.

Projektstödet ska alltså bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Exempel på satsningar att söka stöd för:

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter
 • idrottsövergripande utbildningar – Idrottsövergripande utbildningar som RF-SISU distrikten är anordnare av – såsom den nationellt idrottsövergripande tränar- eller föreningsledarutbildning eller andra utbildningar som stärker kompetensen hos deltagarna kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Verksamhet för barn på flykt

På grund av en ökad flyktingström från Ukraina kan idrottsföreningar söka stöd för att hålla i aktiviteter för barn på flykt. Stödet ska vara framåtsyftande och hjälpa föreningen att planera och genomföra aktiviteter för barnen. Aktiviteterna kan antingen vara nyskapade eller inkluderade i ordinarie verksamhet.

Exempel på satsningar att söka stöd för:

 • att bekosta låneutrustning, transporter, lokalhyror, ledararvoden eller annat som är förenat med verksamheten.

Enkelt att göra ansökan

För de projektstöd som RF-SISU Västerbotten beviljar kontaktar du någon av våra idrottskonsulenter och presenterar er projektidé.

Observera att det finns två olika ansökningsformulär inom barn- och ungdom: Ett formulär för aktiviteter som gäller båda områdena samt ett enbart för utbildning. För ansökan om stöd för verksamhet för barn på flykt finns inget formulär. Här krävs en direktkontakt med någon av våra idrottskonsulenter.Fler instruktioner för hur en ansökan skapas och skickas in hittar du här.

Vad beviljar vi inte stöd till?

Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningen. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet:

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Redovisning av erhållet stöd:

 • Föreningar måste, senast den 31 januari året efter projektets slutdatum infallit inkomma med en återrapport av genomfört projekt.
 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 31 januari får ej beviljas nya medel.
 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars ska återbetala erhållet stöd.

Kontakt

För att ta del av projektstödet kontaktar föreningen i första hand sin idrottskonsulent. Har du frågor kontakta någon av våra sakkunniga i projektstöd, Linda Hjortborg eller Åsa Johansson

 

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Kontakt

Linda Hjortborg

Idrottskonsulent

090-695 56 10

Kommunansvar: Vännäs
Sakkunnig i projektstöd barn och ungdom

Kontakt

Åsa Johansson

Idrottskonsulent

072-453 87 87

Sakkunnig i mångfald och integration
Kommunansvar: Malå, Sorsele, Storuman.