Ett barn som springer och jublar på en fotbollsplan

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 27 juni 2024

Din förening kan söka projektstöd för att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet i linje med målen i Strategi 2025. Stödet syftar till att fler barn och ungdomar ska vilja och ges möjlighet att börja eller fortsätta att idrotta i förening. Ansökningar mellan den 15 juni och 30 augusti kommer tas beslut om i september.

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten, 1) att idrotten inte når alla och 2) att idrotten tappar för många. För att möta dessa utmaningar erbjuds din förening att söka projektstöd för att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet så att ni stärker er förmåga att behålla barn och unga, nå nya barn och unga och skapa riktigt bra utvecklingsmiljöer där barn och unga mår bra och utvecklas över tid.

Riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott som grund

För att beviljas projektstöd med inriktning mot barn och unga behöver er idé gå i linje med Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

Riktlinjerna är en vägledning för att skapa en idrottsverksamhet som barn och unga tycker är rolig och får de att må bra, både i stunden och i det långa loppet. En sådan idrottsverksamhet behöver vara inkluderande, trygg och präglas av delaktighet och de aktivas egna lust att lära och utvecklas. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar.

Särskilda satsningar

Utifrån de utmaningar vi på RF-SISU Västerbotten ser inom länets idrott och för att hjälpa föreningar att forma en projektidé med tydlig koppling till riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott har vi identifierat ett antal särskilda satsningar som din förening kan söka projektstöd för och/eller inspireras av. Nedan kan du läsa mer om de olika satsningarna, med konkreta exempel på aktiviteter som de skulle kunna innebära för er förening.

Vad beviljar vi inte stöd för?

Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningen. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. Därför beviljas inte stöd för:

  • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
  • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
  • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Så ansöker du

För att ansöka om projektstödet kontaktar du någon av våra idrottskonsulenter och presenterar din förenings projektidé. Du kan även skicka in en ansökan direkt i Idrottonline.

Redovisning av erhållet stöd

  • Föreningen måste, senast 1 månad efter avslutat projekt, lämna in en återrapport via IdrottOnline av genomfört projekt.
  • Föreningar som inte återrapporterat kan inte söka nya medel (om inte särskilda skäl finns tex flera sektioner i en förening).
  • Föreningar som inte redovisat erhållit stöd inom denna tid kan bli återbetalningsskyldig.

Kontakt

För att ta del av projektstödet kontaktar föreningen i första hand sin idrottskonsulent. Du kan också kontakta någon av våra sakkunniga i projektstöd, Linda Hjortborg eller Åsa Johansson

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Kontakt

Linda Hjortborg

Idrottskonsulent

090-695 56 10

Kommunansvar: Vännäs
Sakkunnig i projektstöd barn och ungdom

Kontakt

Åsa Johansson

Idrottskonsulent

072-453 87 87

Sakkunnig i mångfald och integration
Kommunansvar: Malå, Sorsele, Storuman.