Stärk demokrati och inflytande i föreningen

Sidan uppdaterades: 23 februari 2024

Din förening kan söka projektstöd för att arbeta med att stärka demokrati och inflytande i föreningen, men även för att skapa en känsla av föreningsgemenskap. Vi tror att demokrati, inflytande och engagemang går hand i hand.

Alla barn och ungdomar inom idrottsrörelsen ska ges möjlighet att uttrycka sin mening och få den respekterad. Det gäller särskilt i frågor som rör det enskilda barnet eller ungdomen. För att bli verkligt delaktig behöver varje barn och ungdom, utifrån ålder och mognad, få möjlighet att vara med och forma och ta ansvar för den verksamhet det är en del av. Att få göra insatser i den verksamhet man är en del av kan vara ett sätt att påverka och få ta ansvar. Arbetet för ungas delaktighet är även del i en medveten strategi för att utveckla och rekrytera framtida tränare och ledare inom idrotten.

Exempel på aktiviteter ni kan få stöd för

Nedan ser du vad den här satsningen konkret kan innebära i er förening, med några exempel på aktiviteter ni kan ansöka om projektsstöd för att genomföra.

  • Utbildningssamordnare för ökad demokrati i föreningen
    För att alla medlemmar i föreningen ska trivas, känna sig delaktiga och utvecklas så behövs kompetensutveckling och mötesplatser. Genom denna satsning kan föreningen, genom en utbildningssamordnare, skapa mötesplatser för alla typer av medlemmar. Demokrati och delaktighet ska vara centrala teman för dessa träffar. Träffarna får gärna också vara en mötesplats för att medlemmarna ska vara med och tycka till för att föreningen ska få inspel på tex utvecklingsområden eller annat.

  • Stärk ungas delaktighet i föreningen
    Samhället förändras och de ungas ideella engagemang förändras. Hur kan ni som förening, med hjälp av ungas delaktighet, hänga med i den utveckling som sker i samhället? Kanske handlar det om att skapa mötesplatser för unga, kanske vill ni starta upp en ungdomsgrupp eller öka antalet unga ledare i föreningen.

  • Bjud in till föreningsdagar
    Öppna upp dörrarna till er förening och visa upp vad ni gör, erbjud era medlemmar föreläsningar, låt alla åldrar få prova på era idrotter, skapa loppis- eller klädbytardagar samt öka deltagandet på era årsmöten. Allt för att öka gemenskapen och insynen i föreningen på ett öppet och trevligt sätt.

Så ansöker du

Är din förening intresserad av arbeta med någon eller flera delar inom ramen för den här satsningen, kontakta någon av våra idrottskonsulenter så hjälper de dig med att göra ett upplägg som passar er och stötta er i ansökan.

Sidan publicerades: 23 februari 2024