Skapa en trygg idrottsmiljö

Sidan uppdaterades: 23 februari 2024

Din förening kan söka projektstöd för att arbeta med att skapa en trygg idrottsmiljö där barn och ungdomar får möjlighet att må bra, trivas och vara kvar länge.

Vi bedriver idrott i föreningar för att må bra, ha roligt och utvecklas under hela livet. För att den svenska idrottsrörelsen ska nå sin vision om att bli världens bästa på alla nivåer krävs att idrotten är en plats där alla känner sig trygga och inkluderade och kan delta utifrån sina förutsättningar. En trygg och inkluderande idrott lägger grunden till precis det och skapar förutsättningar för en god utvecklingsmiljö – en utvecklingsmiljö som är fri från osunda träningsmetoder, diskriminering, kränkningar och våld, där vi främjar människors lika rättigheter och möjligheter.

Exempel på aktiviteter ni kan få stöd för

Nedan ser du vad en satsning på trygga idrottsmiljöer konkret kan innebära i er förening – aktiviteter ni kan ansöka om projektsstöd för att genomföra.

  • Ta fram en handlingsplan för trygga idrottsmiljöer
    Det kan handla om att skapa en handlingsplan, policy, riktlinjer eller uppdatera befintliga dokument för hur föreningen agerar när någon far illa och/eller någon bryter mot föreningens/idrottens värdegrund.
  • Ta fram en värdegrund eller uppdatera och implementera den ni redan har
    Det kan innebära om att ta fram en värdegrund i föreningen eller uppdatera en befintlig samt skapa en plan för att implementera den hos ledare, aktiva och övriga medlemmar. Det kan också handla om att ta fram en introduktionsutbildning för era ledare, utifrån er värdegrund, för att skapa samsyn i föreningen.

  • Arbeta med riktlinjer för barn- och ungdomsidrott eller barnens spelregler
    Det handlar om att arbeta med RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott och fundera på hur de samstämmer med föreningens verksamhet. Här har ni exempelvis möjlighet att samla ledare för att skapa samsyn och/eller jobba med de styrdokument som föreningen har.

Så ansöker du

Är din förening intresserad av arbeta med någon eller flera delar inom ramen för den här satsningen, kontakta någon av våra idrottskonsulenter så hjälper de dig med att göra ett upplägg som passar er och stötta er i ansökan.

 

Sidan publicerades: 7 februari 2024