Främja en jämlik idrott där alla kan vara med

Sidan uppdaterades: 23 februari 2024

Din förening kan söka projektstöd för att främja en jämlik idrott där alla kan vara med. Det handlar om att göra idrotten tillgänglig för fler, att stärka din förenings förmåga att inkludera och arbeta för en jämställd idrott.

Idrotten är den största mötesplatsen och folkrörelsen i Västerbotten och Sverige, där utövare, ledare, föräldrar, domare, funktionärer och vänner möts i stort sett varje dag. Trots det finns det många som inte hittar till den. Vi vill att idrotten ska vara öppen och tillgänglig för alla som vill vara en del av den. Det är också av vikt att idrotten i alla avseenden är jämställd. Genom att arbeta för ökad inkludering och jämställdhet skapar vi förutsättningar för fler att vara en del av vår fantastiska idrottsrörelse och göra den ännu bättre.

Exempel på aktiviteter ni kan få stöd för

Nedan ser du vad den här satsningen konkret kan innebära i er förening, med några exempel på aktiviteter ni kan ansöka om projektsstöd för att genomföra.

 • Starta upp verksamhet för personer med funktionsnedsättning
  Det här innebär att jobba med insatser som stärker föreningen att starta upp paraverksamhet/aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om en specifik ledarutbildning, skapa en kommunikationsplan för att nå en ny målgrupp, arrangera och marknadsföra prova-på-tillfällen, göra inköp av nytt material eller utveckla stöd för mentorskap.

 • Främja en jämställd och framgångsrik idrottsutveckling i er förening
  Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer. Här kan er förening arbeta med att ta nästa kliv i ert jämställdhetsarbete. Det kan innebära att göra en nulägesanalys och reflektera över hur det fungerar i föreningen idag, titta på vilka normer som råder i föreningen, i styrelserummet, i omklädningsrummet, på tävlingsarenan och utifrån det ta fram en konkret plan för föreningens jämställdhetsarbete och göra insatser för en mer inkluderande och jämlik verksamhet.

 • Jobba våldsförbyggande i föreningen
  Våld är ett utbrett samhällsproblem. Forskning visar dessutom att det finns problem inom idrotten som riskerar att bidra till våldutveckling hos individer. Om din förening vill göra skillnad och arbeta våldsförebyggande är utbildningen Idrotten fri från våld skräddarsydd för att både stärka kunskaper om hur våld växer fram och hur det kan förebyggas, samt engagera deltagarna för att agera mot våldshandlingar och kritiskt granska våldsfrämjande kulturer och attityder i sin miljö. Läs mer om utbildningen här.

 • Lokal plan för att nå fler
  Idrottsrörelsens gemensamt beslutade strategi, Stratgi 2025, innehåller ambitioner om en idrott för alla, där möjligheten att engagera sig i en förening är oberoende av individens ekonomiska förutsättningar eller var du bor. Vill din förening möjliggöra idrott för alla där just ni verkar, har möjlighet att erhålla stöd för utbildning/processledning för att ta fram och implementera en strategisk plan för att nå det målet.

Så ansöker du

Är din förening intresserad av arbeta med någon eller flera delar inom ramen för den här satsningen, kontakta någon av våra idrottskonsulenter så hjälper de dig med att göra ett upplägg som passar er och stötta er i ansökan.

Sidan publicerades: 23 februari 2024