Forma en rolig och utvecklande idrottsverksamhet

Sidan uppdaterades: 30 maj 2024

Din förening kan söka projektsstöd för att arbeta med att forma en rolig och utvecklande idrottsverksamhet, där ni kan stärka utövarnas rörelsekompetens, självförtroende och motivation, och ge dem förutsättningar att idrotta och vara fysiskt aktiva – hela livet.

Rörelserikedom är ett koncept som handlar om att skapa förmåga och förutsättningar för att vara fysiskt aktiv. Vi ser det som en grundförutsättning för att både kunna och dessutom vilja delta i idrott och fysisk aktivitet. Rörelserikedom bygger på en kombination av motivation, självförtroende och rörelsekompetens. Sammansatt blir det ett kraftfullt recept för att fler barn och ungdomar ska trivas i sin idrott, vara kvar i den längre, bli bättre på sin idrott och i slutändan ges förutsättningar för ett aktivt liv – hela livet. Inom ramen för den här satsningen får ni möjlighet att stärka era kunskaper om rörelserikedom och integrera det i er verksamhet, anpassat till er idrott.

Exempel på aktiviteter ni kan få stöd för

Nedan ser du vad den här satsningen konkret kan innebära i er förening, med några exempel på aktiviteter ni kan ansöka om projektsstöd för att genomföra.

 • Forma framtidens idrottsmiljö i er förening
  Framtidens idrottsmiljö är specifikt utvecklingsprogram som ger föreningen möjlighet att jobba med rörelserikedom på flera olika nivåer i föreningen. Det spänner sig över cirka 10 veckor där er förening får verktyg för att skapa en riktigt bra utvecklingsmiljö för era utövare. Målet är att fler utövare ska vilja stanna längre inom idrotten, ledarna får en ökad kompetens för att skapa roliga och utvecklande träningar, vilket sökar chanserna för att era aktiva både vill hålla på med idrott och dessutom kan bli riktigt bra på sin idrott.

 • Stärk motivation och drivkraft hos era aktiva och ledare
  Det innebär att förstå och hitta sätt att omsätta motivationsteorin Self Determination Theory (SDT) för att stärka motivation och drivkarft hos såväl aktiva som ledare. SDT är en viktig beståndsdel inom rörelserikedom och ger bland annat en fördjupad insikt kring skillnaden mellan inre och yttre motivation, hur det påverkar individers egna drivkraft och hur det kan stimuleras.

 • Delta på Change The Game – mötesplatsen för rörelserikedom
  Om er förening vill inspireras av den senaste forskning inom området Physical Literacy (rörelserikedom) och diskutera hur ni kan göra anpassningar i er egna verksamhet för att stärka rörelsekompetens, motiovation, självförtroende och inlärning – då kan ni söka stöd för att delta i årets Change the Game. Här får ni förutom inspiration och ny kunskap också möjlighet att lyssna till hur olika idrotter anmannat rörelserikedom som koncept och vad det konkret inneburit för förändringar i exempel träningsupplägg .

 • Samverka mellan idrotter/föreningar på området
  Det kan innebära att ni genom samverkan med andra föreningar och idrotter hittar sätt att utveckla er verksamhet för att stärka rörelsekompetensen hos era aktiva och/eller få fler att vilja att delta i idrottsaktiviter. Kanske hittar ni nya, smarta sätt att tillsammans bredda ert utbud eller kan dela erfarenheter kring framgångsrika utvecklingsstrategier och/eller träningsupplägg.

Så ansöker du

Är din förening intresserad av arbeta med någon eller flera delar inom ramen för den här satsningen, kontakta någon av våra idrottskonsulenter så hjälper de dig med att göra ett upplägg som passar er och stötta er i ansökan.

Sidan publicerades: 23 februari 2024