Skyttevärmland kraftsamlar för återstart

Pandemin slog hårt mot distriktets skytteföreningar. Men genom en stor prova-på-vecka under höstlovet satsar skyttesporten i Värmland nu på att locka nya medlemmar till idrotten.

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Hela 21 skytteföreningar i Värmland kommer under höstlovsveckan, vecka 44, att erbjuda kostnadsfria prova-på-tillfällen.

– Det är en rejäl kraftsamling vi gör för att tillsammans återstarta skyttesporten i Värmland. Alla föreningar ser fram emot att få välkomna unga som gamla att få testa skytte i olika former, säger Bo Knoblauch, kassör och sekreterare i Värmlands Skyttesportsförbunds styrelse.

Bakgrunden till satsningen är åren av pandemi, där skyttesporten varit en av de hårdast drabbade idrotterna under perioder av restriktioner.

– Förhoppningsvis kan vi under veckan både återrekrytera och nyrekrytera medlemmar. Skytte är en fantastisk sport som passar många och det ska vi verkligen visa under veckan, säger Bo Knoblauch.

Prova-på-veckan genomförs med stöd av RF-SISU Värmlands "Projektstöd IF Återstart". Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar.

Föreningar räknas som utsatta om de har förlorat en väsentlig del av sin tidigare genomförda verksamhet. Det kan handla om en minskning av så kallade LOK-stödsaktiviteter, minskning i antal deltagare i barn- och ungdomsidrotten, minskning i antal aktiviteter för vuxna och/eller minskat antal engagerade ledare/funktionärer.

– Vi tycker att det här ett jättebra initiativ och det är häftigt att se samarbetet i Skyttevärmland. Förhoppningsvis kan det här även inspirera andra idrotter i sitt återstartsarbete efter pandemin, säger Björn Adolfsson, idrottskonsulent på RF-SISU Värmland och kontaktperson för skytteföreningarna.

Kontakt

Sidan publicerades: 28 oktober 2022