Projektstöd IF: Återstart

Sidan uppdaterades: 20 juni 2023

Syftet med "Projektstöd IF Återstart" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.

Stödet ska framför allt tillgängliggöras för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Tre huvudområden är möjliga att bevilja stöd inom

• Stöd till folkbildning och utbildning

• Stöd till föreningsdemokrati

• Stöd till IF i idrottssvaga områden

Därutöver kan visst stöd nyttjas i relation till det övergripande syftet med stödet.

Projektstöd

Stödet ska ges till tidsbestämda insatser och återrapporteras efter genomförd insats. Stödet fördelas av RF-SISU Värmland till berörda utsatta föreningar.

Dialog sker mellan ansvarig idrottskonsulent och berörd förening. En överenskommelse görs om vilka insatser som föreningen ska genomföra och ett projektstöd betalas ut via IdrottOnline. Föreningen behöver inte ansöka i IdrottOnline om stöd utan RF-SISU Värmland sköter beviljningen i systemet. Föreningen ska dock återrapportera sitt projekt via IdrottOnline.

För mer information kontakta er förenings idrottskonsulent på RF-SISU Värmland.

Ansökningar som kommer in under semesterperioden 21/6-13/8 2023 kommer att handläggas och börja utbetalas efter den 14/8.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Vi finns till för er

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.