Projektstöd IF: Återstart

Sidan uppdaterades: 10 december 2022

Syftet med "Projektstöd IF Återstart" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Föreningar räknas som utsatta om de har förlorat en väsentlig del av sin tidigare genomförda verksamhet. Det kan handla om en minskning av LOK-stödsaktiviteter, minskning i antal deltagare i barn- och ungdomsidrotten, minskning i antal aktiviteter för vuxna och/eller minskat antal engagerade ledare/funktionärer.

Huvudområden att bevilja stöd till

Det är möjligt för RF-SISU Värmland att bevilja stöd för att:
• Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom barn- och ungdomsidrotten
• Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom idrott för personer med funktionsnedsättning

Därutöver kan stöd beviljas för andra målgrupper.

Projektstöd

Stödet ska ges till tidsbestämda insatser och återrapporteras efter genomförd insats. Stödet fördelas av RF-SISU Värmland till berörda utsatta föreningar.

Dialog sker mellan ansvarig idrottskonsulent och berörd förening. En överenskommelse görs om vilka insatser som föreningen ska genomföra och ett projektstöd betalas ut via IdrottOnline. Föreningen behöver inte ansöka i IdrottOnline om stöd utan RF-SISU Värmland sköter beviljningen i systemet. Föreningen ska dock återrapportera sitt projekt via IdrottOnline.

För mer information kontakta er förenings idrottskonsulent på RF-SISU Värmland.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Vi finns till för er

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.