Jämställdhet

Foto: Monica Wiig

Sidan uppdaterades: 26 februari 2024

En jämställd verksamhet är en förutsättning för och ett tecken på en framgångsrik idrott. Därför behöver vi skapa en verksamhet som kännetecknas av att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. RF-SISU Uppland stödjer föreningar i deras arbete för en mer jämställd idrott där kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Jämställdhet för en framgångsrik idrott är en av idrottsrörelsens utvecklingsresor med sikte på 2025

Jämställdhetsmål

Idrottsrörelsens övergripande jämställdhetsmål är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Det ska alltså inte spela någon roll om du är tjej eller kille och vill idrotta. Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Jämställdhetsintegrering

För att uppnå jämställdhetsmålen tillämpas jämställdhetsintegrering, som innebär att all verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Att verkställa ett jämställdhetsmål kan handla om att granska budgeten och den ekonomiska fördelningen, att prioritera och stötta på ett likvärdigt sätt, att låta alla komma till tals på möten och i diskussioner.

Jämställdhet i din förening

För att skapa en mer välkomnande och mer jämställd verksamhet behöver föreningens verksamhet utvecklas för att passa olika individer. Föreningar som deltar kan söka Projektstöd Barn och ungdom med inriktning Långsiktig idrottsförening om upp till 10 000 kronor. Din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland hjälper till med arbetet.

Sidan publicerades: 16 november 2022