Friskvårdslotsning

Sidan uppdaterades: 7 juni 2024

Personer som behöver stöd med att komma igång med sin fysiska aktivitet kan inom hälso- och sjukvården förskrivas Fysisk aktivitet på recept, FaR® och på så vis komma i kontakt med Friskvårdslotsen.

Genom att vara fysiskt aktiv kan man förebygga och behandla många sjukdomar. Oavsett ålder eller tidigare träningsvana kan rörelse och fysisk aktivitet ge en rad positiva effekter på hälsan och välmåendet.

Friskvårdslotsning vid Fysisk Aktivitet på Recept, FaR®

FaR® är en metod som utgår från hälso- och sjukvården med syfte att förebygga och behandla levnadsvanerelaterade sjukdomar genom fysisk aktivitet. I Region Uppsala finns möjligheten att vid förskrivning av FaR® erbjudas stöd via Friskvårdslotsen. Sedan 2005 är det RF-SISU Uppland som har uppdraget att lotsa personer som får recept på fysisk aktivitet till lämpliga motionsaktiviteter runt om i Uppland.

Friskvårdslotsning innebär att personen som förskrivits ett FaR® får ett individanpassat stöd för ökad fysisk aktivitet samt hjälp med att hitta aktiviteter som passar både fysiskt och geografiskt. På detta sätt ska Friskvårdslotsen fungera som en länk mellan hälso- och sjukvården och friskvården. Alla kontakt mellan Friskvårdslotsen och innehavare av FaR® sker via telefon och omfattar flera samtal.

Mer information för dig som förskriver FaR®

Mer information för dig som har fått FaR®

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Öppettider

Vill du höra av dig når du oss säkrast på vardagar kl. 9-15. Observera att vi ofta är upptagna i telefon. Hör i så fall av dig via mejl, så bokar vi en telefontid som passar dig.

Friskvårdslotsning

I broschyren Friskvårdslotsen - vid fysisk aktivitet på recept kan du läsa mer om hur friskvårdslotsning går till.